Перелік скасованих дозволів

Коментар щодо Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру»

09 квітня 2014 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» (далі – Закон), який 26.04.2014 набрав чинності.

Прийнятим Законом закладено правові механізми, спрямовані на звільнення підприємців від необхідності проходження зайвих та обтяжливих адміністративних процедур.

Законом внесені зміни до 38 законодавчих актів України та Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (далі – Перелік), затвердженого  Законом України від 19.05.2011 № 3392 (далі – Закон № 3392).

І. Законом № 3392 передбачалося 143 документи дозвільного характеру. На сьогодні в Переліку залишається 84 дозвільних документа (додаток 1).

Законом скасовано:

59 документів дозвільного характеру, що були включені до Переліку, затвердженого Законом № 3392.

27 документів дозвільного характеру, які не входили до Переліку, але необхідність їх отримання встановлена спеціальними законами (шляхом виключення відповідних норм з відповідних законів).

Перелік дозвільних документів, що скасовуються, щодо яких спрощується процедура видачі, обмежується сфера застосування та збільшується строк дії, стосуються багатьох сфер регулювання (додаток 2).

Найбільша кількість документів дозвільного характеру скасовується у сфері управління Мінагрополітики та органів державної влади у їх підпорядкуванні (Держветфітослужба, Держсільгоспінспекція, Держлісагенство, Держрибагенство, Держземагенство).

Скасування сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки та сертифікації якості зерна; необхідності погодження на ввезення на територію України кожної партії засобів захисту рослин, сертифікатів відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів, сертифікатів про дотримання регламентів застосування пестицидів та агрохімікатів; проведення аналітичних досліджень засобів захисту рослин дозволяє усунути надмірне державне регулювання, забезпечити прозорі умови для функціонування аграрного ринку, стимулювати інвестиції.

За законодавством ЄС послуги із зберігання зерна є діяльністю із низьким ступенем ризику. У зв’язку з цим сфера надання послуг із зберігання не потребує сертифікації, проходження процедур оцінки відповідності та іншого додаткового державного регулювання.

Варто відзначити, що бізнес-асоціації та представники аграрного сектору позитивно сприймають прийняття довгоочікуваного Закону.

Скасована значна частина дозволів, які видавалися Мінприроди.

Запроваджено принципово новий підхід до діяльності у сфері поводження з відходами. У Переліку залишився лише дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та запроваджена декларація на відходи.

Скасовано також дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.

З Переліку виключено:

- дозвіл на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- дозволи Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між державами - членами ЄКМТ.

Разом з тим, зазначені дозволи не скасовуються в Законі України "Про автомобільний транспорт", оскільки не мають відношення до проведення робіт, надання послуг на території України. Дані документи є власністю іноземних країн, які надають їх в порядку обміну відповідно до міжнародних договорів України про міжнародне автомобільне сполучення, ратифікованих Верховною Радою України та забезпечують перевізникам право надання транспортних послуг на території іноземних держав.

У сфері енергетики скасовано дозволи, передбачені Законом України "Про альтернативні джерела енергії", зокрема:

 • дозвіл на виробництво електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел та її передачу і постачання;

 • дозвіл на виробництво геотермальної енергії;

 • дозвіл на розміщення обладнання, яке використовує сонячне випромінювання, вітер, хвилі морського прибою, для створення об'єктів альтернативної енергетики;

 • дозвіл на створення мереж для транспортування до споживачів енергії, виробленої з альтернативних джерел;

 • дозвіл на підключення об'єктів усіх форм власності, що виробляють енергію з альтернативних джерел, до об'єднаної енергетичної системи України.

Скасування дозволів у цій сфері створюватиме нові можливості для впровадження альтернативних джерел енергії та нових технологій, сприятиме розширенню їх використання у паливно-енергетичному комплексі.

Для ветеринарних документів, зокрема, ветеринарних довідок - при переміщенні в межах району та ветеринарних свідоцтвах (для України - форми    № 1 та № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст, суттєво звужується сфера їх застосування.

Законом усувається колізія щодо недоцільності отримання ветеринарних документів при переміщенні продукції тваринного походження для споживання людиною, що регулюється іншим Законом України "Про безпечність та якість харчових продуктів". Відповідно до цього Закону виробники сільськогосподарської продукції, призначеної для споживання людиною, харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів або допоміжних матеріалів для переробки зобов'язані видавати декларацію виробника на такі об'єкти під час введення їх в обіг. Також ветеринарне свідоцтво або ветеринарна довідка не вимагатиметься при переміщенні через митний кордон харчової продукції з продуктів лову українського походження та іноземного виробництва харчової продукції.

Також звужена сфера застосування для:

 •  дозволу на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;

 • дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

 • сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;

 • сертифікату на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

 • підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову;

 • дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

ІІІ. Окрім внесення змін, які стосуються документів дозвільного характеру, цим Законом внесені зміни до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію».

Так, зокрема, скасована ліцензія на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України).

У Декреті Кабінету Міністрів України від 10.05.1993
№ 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» скасовано статті, що регламентували видання державних та галузевих стандартів, необхідність державної реєстрації технічних умов, використання нормативних документів на стадіях розроблення, виготовлення, реалізації, експлуатації (використання), ремонту, зберігання, транспортування та утилізації продукції.

 

IV. Крім того, Закон скасовує деякі інші документи, які мають ознаки документів дозвільного характеру, хоча такими не є (відповідно до законодавства), або звужує сфери їх застосування (при митному оформленні щодо якості та безпеки продуктів лову), наприклад:

* скасування:

- повідомлення про вивезення/ввезення з/до адміністративно-територіальної одиниці асортименту засобів захисту рослин;

- облікові марки, що підтверджують законність ввезення, реалізації та експлуатації в Україні і забезпечують контроль за обігом радіоелектронних засобів та випромінювальні пристрої, що ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні;

- згода відповідної ради на розміщення об'єкта підвищеної небезпеки на території села, селища, міста;

- підтвердження (сертифікат) якості і безпеки водних біоресурсів та продуктів їх переробки відповідності встановленим законодавством вимогам

* звуження сфери застосування:

- атестат виробництва;

- сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання іноземного сертифіката; 

- міжнародний санітарний сертифікат, що видається країною-експортером;

- декларація виробника.

 

V. Крім того, відтепер всі погодження, які мають бути частиною дозвільної (погоджувальної) процедури, відбуватимуться без участі суб’єкта господарювання шляхом взаємодії між органами влади.

Закон містить норму, відповідно до якої обов’язок одержання погоджень, висновків та інших документів, які передують отриманню документа дозвільного характеру, буде покладено на дозвільний орган, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання.

VІ. Законом також віднесено до виключної компетенції адміністративного суду прийняття рішень щодо анулювання документа дозвільного характеру з підстав визначених законом.

 

Не дивлячись на прийняття Закону, Держпідприємництво продовжує роботу з метою проведення дерегуляції, спрощення дозвільних і ліцензійних процедур.

 

Додаток 1

Інформація щодо переліку документів дозвільного характеру та органів, уповноважених на їх видачу

№ з/п

№ зп в Переліку

Назва документа дозвільного характеру (згідно Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому

Законом України від 19.05.2011 № 3392)

 

Законодавчий акт, яким передбачено необхідність одержання документа дозвільного характеру

Дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру

 1.  

1.

Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми N 1, N 2 та N 3) - при переміщенні за межі України

Закон України "Про ветеринарну медицину" 

Відповідні державні інспектори  ветеринарної медицини та уповноважені лікарі ветеринарної медицини:

1) управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах;

2) державних закладів ветеринарної медицини;

3) регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

 

 

 1.  

2.

Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)

Закон України "Про ветеринарну медицину" 

 

 1.  

3.

Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми N 1 та N 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст  (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)

Закон України "Про ветеринарну медицину" 

Відповідні державні інспектори  ветеринарної медицини та уповноважені лікарі ветеринарної медицини:

1) управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах;

2) державних закладів ветеринарної медицини;

3) регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

 

 

 1.  

4.

Висновок державної екологічної експертизи 

Закон України "Про екологічну експертизу"

Мінприроди, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим – орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

 

 1.  

5. 

Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі 

Земельний кодекс України, Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації"

Рада міністрів Автномної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські державні адміністрації

 

 

 1.  

6.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення 

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза проводиться органами державної санітарно-епідеміологічної служби, а в особливих випадках – комісіями, що утворюються головним державним санітарним лікарем.

Висновок щодо результатів державної санітарно-епідеміологічної експертизи затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем.

 

 1.  

7.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо 

 

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза проводиться органами державної санітарно-епідеміологічної служби, а в особливих випадках – комісіями, що утворюються головним державним санітарним лікарем.

Висновок щодо результатів державної санітарно-епідеміологічної експертизи затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем.

 

 

 1.  

8.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення  (ст. 16)

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза проводиться органами державної санітарно-епідеміологічної служби, а в особливих випадках – комісіями, що утворюються головним державним санітарним лікарем.

Висновок щодо результатів державної санітарно-епідеміологічної експертизи затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем.

 

 

 1.  

9

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей 

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза проводиться органами державної санітарно-епідеміологічної служби, а в особливих випадках – комісіями, що утворюються головним державним санітарним лікарем.

Висновок щодо результатів державної санітарно-епідеміологічної експертизи затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем.

 

 

 1.  

13

Висновок щодо електромагнітної сумісності 

Закон України "Про радіочастотний ресурс України" 

Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) при НКРЗ.

 

 

 1.  

14. 

Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом

Закон України "Про страховий фонд документації України"

Державний департамент страхового фонду документації, який діє у складі Державної архівної служби України

 

 

 1.  

16

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду 

Водний кодекс України

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів (Державне агентство водних ресурсів України)

 

 

 1.  

20

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об'єктів рослинного світу 

Закон України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення"

Відповідно до пункту 3 постанови КМУ від від 25.07.2007 N 953 дозволи на імпорт та експорт зразків, а також сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків видає Адміністративний орган України, яким є Мінприроди - щодо всіх зразків, за винятком осетрових риб і виробленої з них продукції, та Держрибагентство - щодо осетрових риб і виробленої з них продукції.

 

 1.  

21

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну та вивезення за її межі інших об'єктів тваринного світу 

Закон України "Про тваринний світ"

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

 

 

 1.  

24

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

 

 

Закон України "Про радіочастотний ресурс України" 

Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР) при НКРЗ

 

 

 1.  

25

Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу 

Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

Міністерство екології та природних ресурсів України

 

 

 1.  

28

Дозвіл на вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі 

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Міністерство екології та природних ресурсів України

 

 

 1.  

30

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

У залежності від групи до якої належить об’єкт суб’єкта господарювання дозвіл може видаватись:

- Мінприроди за погодженням з Державною санітарно-епідеміологічною службою (об’єкти, які належать до першої групи);

- обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби (для об’єктів, які належать до другої та третьої групи).

 

 

 1.  

32

Дозвіл на виконання будівельних робіт 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Органи державного архітектурно-будівельного контролю

 

 

 1.  

34

Дозвіл на використання номерного ресурсу 

Закон України "Про телекомунікації" 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

 

 1.  

36

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

У залежності від територій та об’єктів природно-заповідного фонду дозвіл видається:

- органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища АРК та територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища;

- місцевими радами за погодженням з територіальними органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища.

 

 

 1. -

38. 

Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка) 

Закон України "Про мисливське господарство та полювання"

Державне агентство лісових ресурсів України

 

 1.  

39

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою 

 

 

Закон України "Про радіочастотний ресурс України" 

 

Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) при НКРЗ

 

 

 1.  

40

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами 

Закон України "Про відходи"

                    

Місцеві державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами    
 1.  

41

Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок 

Земельний кодекс України

Державна інспекція сільського господарства України

 

 

 1.  

42

Дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду

Закон України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 1.  

46

Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'ятки національного значення 

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

Кабінет Міністрів  України

 

 

 1.  

47. 

Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'яток місцевого значення 

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

Міністерство культури України

 

 

 1.  

48 

Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

Закон України "Про охорону праці"

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України)

 

 

 1.  

49

Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин 

Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"

Державна служба України з контролю за наркотиками

 

 

 1.  

50

Дозвіл на право ведення робіт, пов'язаних з діяльністю щодо охорони і вивчення археологічної спадщини 

Закон України "Про охорону археологічної спадщини"

Міністерство культури України

 

 

 1.  

51

Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України 

Закон України "Про тваринний світ", Закон України "Про Червону книгу України"

Міністерство екології та природних ресурсів України

 

 

 1.  

52

Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин

Закон України "Про тваринний світ"

Міністерство екології та природних ресурсів України за погодженням з Державним агентством лісових ресурсів України та Державним агентством рибного господарства України

 

 

 1.  

53

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин 

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

 

 

 1.  

54. 

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин 

Закон України "Про ветеринарну медицину"

Необхідність одержання дозволу було передбачено статтею 38 Закону України «Про ветеринарну медицину».

 1.  

55. 

Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами 

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації

 

 

 

 1.  

56. 

Дозвіл на проведення промислових випробувань дослідних і експериментальних зразків гірничошахтного устаткування та матеріалів, які застосовуються у шахтах і рудниках 

Гірничий закон України 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України та Державна санітарно-епідеміологічна служба України

 

 

 1.  

57. 

Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок 

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

 

 1.  

58. 

Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках національного значення, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених пунктів 

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

Міністерство культури України

 

 

 1.  

60

Дозвіл на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» відсутній дозвіл на реалізацію радіоелектронний засобів та випромінювальних пристроїв

 1.  

63. 

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами 

Закон України «Про рекламу»

У населених пунктах - виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Поза межами населених пунктів - обласні державні адміністрації;

на території Автономної Республіки Крим – Рада міністрів Автономної Республіки Крим

 

 

 1.  

64. 

Дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг 

Закон України "Про автомобільні дороги"

Органи державного управління автомобільними дорогами (Державне агентство автомобільних доріг України) за погодженням з відповідними підрозділами МВС України.

 

 

 1.  

67

Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу 

Закон України "Про тваринний світ"

Міністерство екології та природних ресурсів України

 

 

 1.  

68

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

Закон України "Про рослинний світ"

Міністерство екології та природних ресурсів України

 

 

 1.  

70

Дозвіл на спеціальне водокористування

Водний кодекс України

Київська та Севастопольська міські ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, міські ради – на водних об’єктах місцевого значення;

 

Обласні Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів – у разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення.

 

 

 1.  

74

Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів 

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Міністерство екології та природних ресурсів України

 

 

 1.  

75

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів 

Закон України "Про відходи"

Міністерство екології та природних ресурсів України

 

 

 1.  

76

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні 

Закон України "Про дорожній рух"

Міністерство внутрішніх справ

 

 

 1.  

79

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі 

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

 

 

 1.  

80. 

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків 

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

 

 

 1.  

81

Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів):
з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;
з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів 

Закон України "Про ветеринарну медицину" 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

 

 

 1.  

82

Карантинний дозвіл (на імпорт або транзит) 

Закон України "Про карантин рослин"

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

 

 

 1.  

83

Карантинний сертифікат 

Закон України "Про карантин рослин"

Органи Держветфітослужби України

 

 

 1.  

91

Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, здійснення будівельних та інших робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів 

Кодекс торговельного мореплавства України

Міністерство інфраструктури України;

(Укрморрічінспекція)

 

 

 1.  

92

Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління 

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 

 

 1.  

93

Погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління 

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

Міністерство культури України

 

 

 1.  

97

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів", Закон України "Про дорожній рух"

Відповідні підрозділи Міністерство внутрішніх справ України

 

 

 1.  

106

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони 

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

Міністерство культури України

 

 

 1.  

108

Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг 

Закон України "Про дорожній рух"

Міністерство внутрішніх справ України

 

 

 1.  

113

Рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами 

Лісовий кодекс України

Відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з постійними користувачами лісами та органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади у сфері лісового господарства

 

(

 1.  

114

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності 

Земельний кодекс України

Верховна Рада Автономної Республіки Крим,Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

 

 

 1.  

115

Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності 

Земельний кодекс України

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, сільська, селищна, міська рада

 1.  

116

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей 

Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"

Міністерство культури України

 

 

 1.  

120 

Свідоцтво про уповноваження на право підприємства та організації чи їх окремого підрозділу проводити державні випробування і повірку засобів вимірювальної техніки та атестацію методик виконання вимірювань 

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 1.  

121

Сертифікат відповідності про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій складності

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Органи державного архітектурно-будівельного контролю:Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Державна архітектурно-будівельна служба)

 

 

 1.  

124

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

Фонд державного майна України

 

 

 1.  

127

Підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку селекційних, дослідних робіт і експонування

Закон України "Про насіння і садивний матеріал"

Державна інспекція сільського господарства України

 

 

 1.  

128

Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством) 

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" 

Міністерство охорони здоров'я України

 

 

 1.  

130

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами 

Закон України "Про нафту і газ"

Державна служба геології та надр України

 

 

 1.  

132

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) 

Лісовий кодекс України

Органи виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, Державне агентство лісових ресурсів України – на заготівлю деревини;

 

Власники лісів або постійні лісокористувачі – на інші види спеціального використання лісових ресурсів.

 

 

 1.  

133

Спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних ділянок 

Кодекс України про надра

Державна служба геології та надр України або Рада міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим

 

 1.  

134. 

Фітосанітарний сертифікат 

Закон України "Про карантин рослин" 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

(Державні фітосанітарні інспектори)

 

 1.  

135

Фітосанітарний сертифікат на реекспорт 

Закон України "Про карантин рослин" 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

(Державні фітосанітарні інспектори)

 

 

 1.  

138.

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Державне агентство рибного господарства України

 

 

 1.  

139.

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Державне агентство рибного господарства України

 

 

 1.  

140.

Форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Державне агентство рибного господарства України

 

 

 1.  

141.

Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікат на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Державне агентство рибного господарства України

 

 

 1.  

142.

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

Державне агентство рибного господарства України

 

 

 1.  

144.

Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою

 

Закон України "Про благоустрій населених пунктів"

Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради

 

 

 1.  

144

Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях

Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

Міністерство екології та природних ресурсів України за погодженням із Державною санітарно-епідеміологічною службою України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

 

 

 1.  

145

Дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України

Закон України "Про Червону книгу України"

Міністерство екології та природних ресурсів на підставі рішення Національної комісії з питань Червоної книги України

 

 1.  

146

Дозвіл на проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

Міністерство екології та природних ресурсів України

 

 1.  

148

Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей

 

Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

 

Міністерство освіти, науки України,

Міністерство екології та природних ресурсів України

Міністерство охорони здоровя України

Державна санітарно - епідемічна служба України

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

 

 

 1.  

149

Дозвіл на утримання диких тварин у неволі

 

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження"

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

 

 

 

Додаток 2    

Дозволи, що скасовуються в Переліку документів дозвільного характеру

 1.  

Висновок Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.10)

 1.  

Висновок щодо використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.12)

 1.  

Дозвіл на будівництво або відновлення об'єктів гідроенергетики на малих річках 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.18)

 1.  

Дозвіл на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.19)

 1.  

Дозвіл на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів рослинного світу видів, занесених до Червоної книги України 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.22)

 1.  

Дозвіл на ввезення в Україну та вивезення за її межі об'єктів тваринного світу видів, занесених до Червоної книги України 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.23)

 1.  

Дозвіл на ввезення насіння і садивного матеріалу сортів, занесених до Реєстру сортів рослин України або за результатами державного випробування визнаних перспективними 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.26)

 1.  

Дозвіл на ввезення тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, крім неїстівних продуктів тваринного походження, якщо їх було піддано технічним процедурам, які виключають можливість передачі хвороб, що підлягають повідомленню 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.27)

 1.  

Дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів міцністю не більш як 9,5 відсотка об'ємного шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не більш як на 2 г/100 см3

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.29)

 1.  

Дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.33)

 1.  

Дозвіл на використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.35)

 1.  

Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.37)

 1.  

Дозвіл на користування природними лікувальними ресурсами місцевого значення 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.43)

 1.  

Дозвіл на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.44)

 1.  

Дозвіл на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.59)

 1.  

Дозвіл на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.60)

 1.  

Дозвіл на розміщення відходів 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.62)

 1.  

Дозвіл на розроблення та затвердження нормативів скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.65)

 1.  

Дозвіл на селекцію дикорослих рослин у природних умовах та інтродукцію рослин, до яких застосовано селекційні методи 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.66)

 1.  

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.69)

 1.  

Дозвіл на створення і поповнення зоологічних колекцій 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.72)

 1.  

Дозвіл на створення, виробництво і використання нових штаммів мікроорганізмів та інших біологічно активних речовин 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п. 73)

 1.  

Дозволи Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між державами - членами ЄКМТ 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.78)

 1.  

Погодження розміщення підприємств та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних ресурсів і може негативно впливати на їх стан 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.86)

 1.  

Погодження ввезення металобрухту 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.88)

 1.  

Погодження вивезення за межі митної території України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.89)

 1.  

Погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.90)

 1.  

Погодження дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, а також дозволів на виготовлення та використання дослідних партій пестицидів і агрохімікатів вітчизняного виробництва 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.94)

 1.  

Погодження дозволів на право виконання проектних та будівельних робіт, пов'язаних з видобуванням підземних вод 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.95)

 1.  

Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.96)

 1.  

Погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.98)

 1.  

Погодження Кабінетом Міністрів України продажу земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.99)

 1.  

Погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.100)

 1.  

Погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.101)

 1.  

Погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, яке здійснює Верховна Рада України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.102)

 1.  

Погодження місць розташування гірничодобувних об'єктів і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.103)

 1.  

Погодження місць розташування гірничих підприємств на підпорядкованій їм території виходячи з інтересів територіальної громади 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.104)

 1.  

Погодження проведення гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають водоплавні птахи, хутрові звірі, та промислового вилову риби в місцях, де розводяться бобри і хохулі 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.105)

 1.  

Погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.105-1)

 1.  

Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.107)

 1.  

Погодження розміщення підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних об'єктів місцевого значення і може завдати їм шкоди 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.109)

 1.  

Погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.110)

 1.  

Погодження та затвердження проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.111)

 

 1.  

Погодження технічних умов, інших нормативно-технічних документів на пожежонебезпечні технологічні процеси та продукцію, а також проектних рішень, на які не встановлено норми і правила 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.112)

 1.  

Свідоцтво про атестацію калібрування засобів вимірювальної техніки та вимірювання 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.117)

 1.  

Сертифікат на здійснення авіаційних робіт експлуатантом авіаційної техніки 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.122

 1.  

Сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.122-1)

 1.  

Сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.124-1)

 1.  

Сертифікат щодо відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.125)

 1.  

Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.126)

 1.  

Спеціальний дозвіл на змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія 

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.129)

 1.  

Акт технічного огляду суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.136)

 1.  

Свідоцтво про відповідність компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.137)

 1.  

Дозвіл на імпорт в Україну водних біоресурсів, продуктів харчування та переробки з них за кількістю та видовим складом

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.143)

 1.  

Дозвіл на ввезення незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державної апробації (випробовувань)

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.147)

 1.  

Дозвіл на проведення заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених проектом організації території природного заповідника та охорони його природних комплексів

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.150)

 1.  

Дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.151)

 1.  

Дозвіл на зберігання та видалення відходів

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.152)

 1.  

Погодження місць розміщення підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної, небезпечної продукції

Закон України «Про Перелік  документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»(п.153)

Дозволи, що скасовуються в спеціальних законах (які не були в Переліку документів дозвільного характеру)

 1.  

Погодження клопотання на видачу дозволу на спеціальне водокористування державними органами водного господарства, - в разі використання поверхневих вод, державними органами геології – в разі використання підземних вод та державними органами охорони здоров'я - в разі використання водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних

Водний кодекс України,     ст. 49

 1.  

Погодження дозволу на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі), пов'язаних з проведенням днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Водний кодекс України, ст.17-2

 1.  

Дозвіл на захоронення (складування) відходів

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 20 - 1

 1.  
Спеціальний дозвіл на розміщення відходів

 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 55

 1.  

Дозвіл головного державного санітарного лікаря на розробку і виробництво нових видів харчових продуктів.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст. 17

 1.  

Погодження дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився:

1) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення,

2) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику

 

Закон України «Про пестициди і агрохімікати», ст. 4

 1.  

Погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, дозволу на ввезення митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах здійснюється відповідно до планів державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу

 

Закон України «Про пестициди і агрохімікати», ст. 4

 

 1.  

Погодження переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, в тому числі для  роздрібної торгівлі та для застосування авіаційним методом»

1) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення,

2) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику

Закон України «Про пестициди і агрохімікати», ст. 12,
ст. 16-2, 16-3

 1.  

Визначення асортименту та обсягів виробництва засобів захисту рослин вітчизняною промисловістю, координація закупівлі їх за імпортом, контроль за оптовою та роздрібною торгівлею засобами захисту рослин.

Закон України «Про захист рослин», ст. 12

 

 1.  

Погодження асортименту засобів захисту рослин, технічних умов їх виробництва і застосування, плану державних випробувань і реєстрації засобів захисту рослин, переліку пестицидів, дозволених до використання в Україні, асортименту пестицидів, що завозяться в Україну.

Закон України «Про захист рослин», ст. 12

 1.  

Аналітичні дослідження засобів захисту рослин

 

Закон України «Про захист рослин», ст. 16 – 2

 

 1.  

Дозвіл на випалювання сухої природної рослинності або її залишків

Закон України  «Про рослинний світ», ст. 27

 

Закон України «Про тваринний світ», ст. 39

 1.  

Дозвіл на спорудження і/або реконструкцію об’єктів підвищеної небезпеки.

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», ст. 7

 1.  
Дозвіл на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки.

 

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», ст. 13

 1.  
Спеціальний дозвіл на складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу

Закон України «Про охорону атмосферного повітря», ст. 20

 1.  
Карантинний дозвіл на тару, виготовлену із сировини рослинного походження

Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них», ст. 9,10

 1.  
Дозвіл на виробництво електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел та її передачу і постачання

Закон України «Про альтернативні джерела енергії»,ст. 6

 1.  
Дозвіл на виробництво геотермальної енергії

Закон України «Про альтернативні джерела енергії»

 1.  
Дозвіл на розміщення обладнання, яке використовує сонячне випромінювання, вітер, хвилі морського прибою, для створення об'єктів альтернативної енергетики

Закон України «Про альтернативні джерела енергії»

 1.  

Дозвіл на створення мереж для транспортування до споживачів енергії, виробленої з альтернативних джерел

 

Закон України «Про альтернативні джерела енергії»

 1.  

 

Дозвіл на підключення об'єктів усіх форм власності, що виробляють енергію з альтернативних джерел, до об'єднаної енергетичної системи України

Закон України «Про альтернативні джерела енергії»

 1.  

 

Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу 

Закон України «Про туризм», ст. 5

 1.  

Атестат оцінки відповідності вимогам нормативних документів санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного та технічного стану виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів

(був скасований у вересні 2013 року, разом з тим норма залишилась в статті 23 Закону України «Про молоко та молочні продукти»

 1.  

 

Дозвіл на створення зоопарку  

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження», ст. 29

 1.  

Погодження діяльності, яка впливає або може впливати на стан і відтворення лісів

Лісовий Кодекс України, ст. 87

 1.  

Дозвіл на проведення  заходів,  спрямованих  на  охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та  в  інших  цілях

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» ст. 16

 1.  

Погодження порядку охорони та супроводу вантажів,  що швидко псуються

Закон України «Про транспорт», ст. 14

 1.  

Дозвіл на проведення окремих видів рослин у місцевості, де вони раніше не росли (інтродукція), акліматизація нових для флори України видів рослин

 

Закон України «Про рослинний світ», ст. 33

Дозволи, сфера застосування яких обмежується

 1.  

Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району 

Обмеження сфери дії

 (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)

 1.  

Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми N 1 та
N 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст 

Обмеження сфери дії

 (крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)

 1.  

Дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду 

Обмеження сфери дії

Крім будівельних робіт, видобування піску і гравію

 

 1.  

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв 

Обмеження сфери дії

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв  лише спеціального призначення

 1.  

Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам 

Обмеження сфери дії

Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорії складності

 1.  

Сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зразків осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

Обмеження сфери дії

 

Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання  Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення в частині осетрових риб і виробленої з них продукції»

 1.  

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову

Обмеження сфери дії

(у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторгівельних операцій)

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову

 1.  

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Обмеження сфери дії

 Одержання дозволу не вимагається в разі застосування устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації, а також у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці

 1.  

Спеціальне рішення щодо насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України і не визнаного перспективним 

Приведення у відповідність назви до Закону України «Про насіння і садивний матеріал»

Підтвердження на ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і експонування


 

27.05.2014