Державна архівна служба України

 

Укрдержархів є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, а також міжгалузеву координацію з питань, що належать до її компетенції.

 

Офіційний веб-сайт: http://www.archives.gov.ua/

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 407/2011

«Про затвердження Положення про Державну архівну службу України»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/407/2011                                                                Штатна чисельність (гранична чисельність):                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                              центральний апарат - 118 (у т.ч. державних службовців – 118)

 

Сфера державного нагляду (контролю) (далі – дн(к):

 

Функції у сфері дн(к), визначені Положенням, затвердженим Указом Президента України

Інформація щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Інформація про територіальні органи,

які здійснюють заходи дн (к)

Інформація про проведені планові та позапланові перевірки суб`єктів господарювання

Інформація щодо розміщення на офіційному веб-сайті органу дн (к) нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів дн (к)

Інформація щодо видачі документів дозвільного характеру

Інформація щодо здійснення ліцензування

підпункт 3, 4 пункту 3, підпункт  20, 25, 35, 37, 60  пункту 4 Положення про Державну архівну службу України,  затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 407/2011

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/407/2011                                                                                                

Додаток 1

 

Державна архівна служба України не має у своєму підпорядкуванні територіальних підрозділів

 

Додаток 2

Додаток 3

 

____________

_____________

 

 

07.02.2014