Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 23 листопада 2016 року - Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
четвер | 19.07.2018
Експертно-апеляційна рада > Рішення

Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 23 листопада 2016 року

24.11.2016
Поділитись:
twitter facebook В Контакте

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

 

 

В И Т Я Г  З  П Р О Т О К О Л У  № 13-16

(для опублікування на сайті Державної регуляторної служби України)

Засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

 

 

                                  від 23 листопада 2016 року

Головуюча: Ляпіна К. М.

 

Присутні члени Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування: Платкевич Б. С., Мірошніченко О. М., Лепіска О. В., Андрєєв О. В., Барбелюк О. Б., Биковець В. М., Буніна С. С., Гостєва Н. В., Назарчук І. Р., Нестиренко Л. А., Новак А. О., Олійник Н. І., Олійник О. Г., Папіровий Ю. М., Пегета В. Г., Петрашко О. Г., Пруднікова О. В., Речкіна О. П., Терещенко О. С., Тупчій Г. М., Черкашин О. І.

 

І. (2) Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

 

2.1. За результатами розгляду скарги ТОВ "ІМП-ЛОГІСТИКА УКРАЇНА" щодо прийняття Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками наказу від 20.09.2016 № 297 про анулювання ліцензії серії АЕ № 295264 від 25.11.2014 на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами вирішили перенести розгляд скарги ТОВ "ІМП-ЛОГІСТИКА УКРАЇНА".

 

ІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.3. За результатами розгляду скарги ПАТ "Прикарпаттяобленерго" від 31.10.2016 щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АВ № 595114 строком дії з 12.10.2011 по 12.10.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову, ВСТАНОВИЛИ:

порушення Державною архітектурно-будівельною інспекцією України вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222 «Про ліцензування видів господарської діяльності».

ВИРІШИЛИ:

зобов’язати Державну архітектурно-будівельну інспекцію України усунути порушення вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», розглянувши заяву ПАТ "Прикарпаттяобленерго" з урахуванням вимог частини шостої статті 21 Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 

ІІІ. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

4.1. За результатами розгляду скарги ТОВ "Безпечні технології утилізації" щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказів від 02.06.2015 № 178 та від 28.09.2016 № 362 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 288627 від 03.07.2014 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили відхилити скаргу ТОВ "Безпечні технології утилізації".

Рекомендувати Міністерству екології та природних ресурсів України забезпечити дотримання вимог:

частини чотирнадцятої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо оформлення результатів перевірки, а саме: у разі встановлення в ході перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов підстав для складання актів, що є підставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки;

вимог частини шостої ст.7, ст.10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині ознайомлення та підписання актів, складених за результатами перевірок,  суб’єктами господарювання.

 

4.2. За результатами розгляду скарги ТОВ "Сучасні екологічні інновації" від 26.10.2016 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 26.09.2016 № 350 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 288629 від 04.08.2014 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили відхилити скаргу ТОВ "Сучасні екологічні інновації".

Рекомендувати Міністерству екології та природних ресурсів України забезпечити дотримання вимог:

 частини 14 статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо оформлення результатів перевірки, а саме: у разі встановлення в ході перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов підстав для складання актів, що є підставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки;

вимог частини шостої ст.7, ст.10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині ознайомлення та підписання актів, складених за результатами перевірок, суб’єктами господарювання.

 

4.3. За результатами розгляду скарги ТОВ "Еко Нова" від 31.10.2016 щодо прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 06.10.2016 № 367 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 288632 від 31.07.2014 на операції у сфері поводження з небезпечними відходами вирішили перенести розгляд скарги ТОВ "Еко Нова" до отримання матеріалів за результатами проведення Державною  регуляторною службою України  перевірки додержання вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації  (зокрема, підстав для відмови у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ "Еко Нова").

Рекомендувати Міністерству екології та природних ресурсів України забезпечити дотримання вимог:

частини 14 статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо оформлення результатів перевірки, а саме: у разі встановлення в ході перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов підстав для складання актів, що є підставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки;

вимог частини шостої ст.7, ст.10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині ознайомлення та підписання актів, складених за результатами перевірок,  суб’єктами господарювання.

 

V. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

19.1. За результатами розгляду скарги ТОВ "Рікус" щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови від 08.09.2016 № 522-ЦД-1-Т щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності - серії АЕ № 294638 від 06.01.2015; дилерської діяльності - серії АЕ № 294639 від 06.01.2015 вирішили перенести розгляд скарги ТОВ "Рікус" до проведення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку позапланової перевірки вказаного ліцензіата. Ліцензіатом написано заяву на проведення позапланової перевірки відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Залучити до проведення такої перевірки представника Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування як третьої особи відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (за згодою суб’єкта господарювання).

Станом на 23.11.2016 перевірка не здійснювалася.

 

VІІ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част.10 статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

 

23.4. Зняти з розгляду звернення МВС України від 25.10.2016 № 14624/05/24-2016 щодо проведення позапланової перевірки ТОВ «Охоронне агентство «Східний корпус» на підставі звернення ТОВ «М-БМК» № б/н у зв’язку з заявою ТОВ «М-БМК» № б/н про відкликання скарги, що надійшла листом МВС України від 14.11.2016 № 15621/05/24-2016.

23.6. Погодити МВС України (листи від 28.10.2016 № 14775/05/24-2016, від 28.10.2016 № 14801/05/24-2016) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «АСГАР» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі заяви ПП «ВАУ-11» № б/н та заяви ФОП Цудікович А.М. від 29.09.2016.

23.7. Погодити МВС України (лист від 02.11.2016 № 15055/05/24-2016) проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «Альфа-Україна Плюс» вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960, на підставі звернення ДП «Укртранснафтопродукт» від 27.10.2016 № 01/966.

23.11. Відкласти розгляд звернення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13.10.2016 № 8470/13-5 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Лайф» вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на підставі звернень ТОВ «Салве файненс Україна» від 10.10.2016 № 152/16 та ТОВ «Байєр» від 11.10.2016 № 2540 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.12. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 28.09.2016 № 3457-1.1.1/4.0/171-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ФОП Лози Г.І. вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) на підставі звернення Хмельницької обласної регіональної парторганізації політичної партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» від 15.09.2016 № 14/16 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.13. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 30.09.2016 № 3523-1.1.1/4.0/171-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ФОП Карлюги Д.В. вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) на підставі заяви ФОП Погорєлова Р.В. від 30.08.2016 № б/н до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.14. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 03.10.2016 № 3622-1.1.1/4.0/171-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ФОП Гуроми Н.С. вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) на підставі звернення Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області від 06.08.2016 № 72/21/12978 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.15. Відкласти розгляд звернень Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 10.10.2016 № 3973-1.1.1/4.0/171-16 та від 19.10.2016 № 4436-1.1.1/4.0/171-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «Повноділ» вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) на підставі заяви ГО «Всеукраїнська аптечна палата» від 29.09.2016 № б/н, звернення ГС «Аптечна професійна асоціація України» від 10.10.2016 № 160 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.16. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 13.10.2016 № 4260-1.1.1/4.0/171-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ПП «Еско-Фарм» вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) на підставі звернення гр. Торяник Т.М. (реєстр. індекс ТО-5877912 від 10.10.2016), яке надійшло до Урядової гарячої лінії 10.10.2016 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

23.17. Відкласти розгляд звернення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 24.10.2016 № 4617-1.1.1/4.0/171-16 щодо проведення позапланової перевірки дотримання ТОВ «Аптека № 503» вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) на підставі звернення Комунального лікувально-профілактичного закладу «Слов’янська центральна районна лікарня» від 07.10.2016 № 01-11/889 до затвердження Кабінетом Міністрів України відповідних ліцензійних умов.

Перенести на 01 грудня 2016 року (13.00) розгляд наступних скарг та звернень органів ліцензування:

 

ІІ. (3) Державна архітектурно-будівельна інспекція України

 

3.1. Розгляд скарги ТОВ "ТЕМПЕРІ КОНСТРАКШН" від 31.08.2016 щодо прийняття Державною архітектурно-будівельною інспекцією України наказу № 29-Л від 09.08.2016 про анулювання ліцензії 2013025385 строком дії з 22.02.2016 по 22.02.2019 на провадження господарської діяльності з будівництва IV і V категорії складності.

3.2. Розгляд скарги ПП "Альфа Енерго Груп" від 18.10.2016 щодо відмови Державної архітектурно-будівельної інспекції України у переоформленні ліцензії серії АД № 037495 строком дії з 23.04.2012 по 10.08.2016 на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, на безстрокову.

 

ІV. (10) Міністерство соціальної політики України

 

10.1. Розгляд скарги ТОВ "Рьодль і Партнери" від 27.10.2016  щодо прийняття Міністерством соціальної політики України наказу від 19.10.2016 № 1201 про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

 

VІІ. (19) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

19.2. Розгляд скарги ТОВ "Універ Капітал" від 10.10.2016 щодо прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку постанови від 21.09.2016 № 541-ЦА-УП-Т про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів.

 

VІІІ. (20) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 

20.1. Розгляд скарги ТДВ "Страхова компанія "На всякий випадок" від 10.10.2016 щодо прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 22.09.2016 № 2416 про анулювання ліцензій на провадження страхової діяльності ТДВ "СК "На всякий випадок".

 

VІІ. (23) Звернення щодо надання погодження на проведення позапланових перевірок відповідно до част.10 статті 19 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

 

23.1. Розгляд звернення МВС України від 24.10.2016 № 14614/05/24-2016 щодо проведення позапланової перевірки ТОВ «Агенція «ПАРТНЕР» на підставі скарги Адвокатського об’єднання «Апріорі» від 28.09.2016 № 34/16.

23.2. Розгляд звернення МВС України від 24.10.2016 № 14614/05/24-2016 щодо проведення позапланової перевірки ТОВ «Патріот-Юг» на підставі звернення ПП «Альфа-Україна Плюс» від 22.09.2016 № 20.

23.3. Розгляд звернення МВС України від 25.10.2016 № 14624/05/24-2016 щодо проведення позапланової перевірки ТОВ «Сіріус-Пульт» на підставі звернення ФОП Рябишевої Т.А. від 31.08.2016.

23.5. Розгляд звернень МВС України від 28.10.2016 № 14775/05/24-2016, від 04.11.2016 № 15139/05/24-16 щодо проведення позапланових перевірок ТОВ «Охоронно-консалтингова компанія «Борисфен» та ПП «Лєон» на підставі звернення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та здійснення тимчасової адміністрації у АТ «Родовід Банк» Куліша В.М. від 13.10.2016 № 02-11-бб/5184, скарг ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» від 28.10.2016 № б/н, ТОВ «Енергія і газ Україна» від 17.10.2016 № б/н.

23.8. Розгляд звернення Міністерства соціальної політики України від 21.10.2016 № 15448/0/0/14-16/021 щодо проведення позапланових перевірок ФОП Борисов А.А., ФОП Ведернікова Я.П., ФОП Вовк Н.І., ФОП Галущак І.О., ФОП Гивель О.С., ФОП Диковицька О.Л., ФОП Заїка Н.А., ФОП Кікірешко Є.Г., ФОП Кравчук О.О., ФОП Крутий Н.В., ФОП Ловейко Л.М., ФОП Слоньовський Т.І., ФОП Солодовник Я.В., ФОП Усікова Т.Г., ФОП Холланд Ю.К., ФОП Хрієнко В.В., ФОП Шарлай О.В., ФОП Шемет М.С., ФОП Заболотський Д.В., ФОП Яблонська О.О., ФОП Вода Т.В., ФОП Гончарук Ж.В., ФОП Коломієць Д.Ю., ФОП Доценко В.В., ФОП Дудченко В.О., ФОП Єрошенко Г.Г., ФОП Ірклієнко А.О., ФОП Климович О.М., ФОП Мелешко Л.С., ФОП Круподер У.К., ФОП Кудінова М.Ю., ФОП Лисенко В.В., ФОП Горбунов Д.Л., ФОП Мороз О.В., ФОП Степура І.М., ФОП Тесля В.П., ФОП Цимбал Л.А., ТОВ «Віраж» на підставі пункт 2 частини дев’ятої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222.

23.9. Розгляд звернення Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 18.10.2016 № 40-401-16/10216 щодо проведення позапланової перевірки ТОВ «ГЕОС-УКБ» на підставі звернення ТОВ «ВЕНБЕСТ» від 05.10.2016 № 2382.

23.10. Розгляд звернення Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.10.2016 № 5/3-7/10052-16 щодо проведення позапланових перевірок ТОВ «НВК «Укрекопром» та ТОВ «Утільвторпром» на підставі звернення головного редактора газети «Спостерігач» Ловської О. від 12.10.2016 № 108-10-2016.

 

Голова

Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                           К. М. Ляпіна

 

 

Секретар Експертно-апеляційної ради

з питань ліцензування                                                                                   О. В. Лепіска

 

Читайте також:

Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів