Стан виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (станом на 20 січня 2016 року) - Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
неділя | 22.10.2017
Дерегуляція > План дерегуляції

Стан виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (станом на 20 січня 2016 року)

20.01.2016
Поділитись:
twitter facebook В Контакте

На початку 2015 року в Україні активізовано процес дерегуляції, суть якої – зняття адміністративних бар’єрів та максимальне спрощення умов ведення бізнесу.

Реформа впроваджується, зокрема шляхом запровадження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 18 березня 2015 року         № 357.

З метою підведення підсумків виконання Плану заходів, прискорення доопрацювання невиконаних завдань та визначення позиції головних виконавців щодо проблемних завдань, Державною регуляторною службою     5 січня 2015 року проведено нараду із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

За результатами спільного обговорення, в рамках координації дій щодо виконання завдань Плану, строки виконання яких було порушено, прийнято ряд узгоджених позицій в частині коригування строків виконання на 2016 рік.

В цілому, станом на 20 січня 2015 року за інформацією, наданою міністерствами, центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами за результатами роботи проведеної протягом І-IV кварталу 2015 року із 136 заходів Плану, запланованих до виконання у  2015 році, виконано 88 заходів Плану,  що складає 65 відсотків.

Мінекономрозвитку – 3 не виконано (47, 112, 130), заплановано 36 заходів;

Мінагрополітики – 5 не виконано (57, 58, 69, 70, 84), заплановано 18 заходів;

Мінприроди – 6  не виконано (12, 27/1, 31, 32, 100, 102), заплановано  11 заходів;

Мін`юст – 1 не виконано  (88), заплановано 6 заходів;

МВС – 3 не виконано (21, 22, 25), заплановано 9 заходів;

МОЗ –  4 не виконано (13, 16, 17, 40), заплановано 5 заходів;

Мінсоцполітики – 2 не виконано (6/1, 6/2, ), заплановано 3 заходи;

Мінрегіон – 3 не виконано (36/2, 89, 109/2), заплановано 11 заходів;

НКРЕКП – 2 не виконано (62, 98), заплановано 3 заходи;

Адміністрація Держспецзв'язку – 2 не виконано  (109/3, 117/2), заплановано 5 заходів;

НКРЗІ – 5 не виконано (125, 128/1, 128/2, 129, 131), заплановано 7 заходів.

 

Так у IV кварталі 2015 року, зокрема, здійснено відповідні кроки щодо спрощення державної реєстрації транспортних засобів.

Здійснюється супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух», внесений (реєстраційний номер 2443а), яким передбачено скасування вимоги щодо обов'язкової державної реєстрації транспортних засобів, придбаних суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, з метою їх подальшої реалізації кінцевим споживачам, які зобов'язані зареєструвати такі транспортні засоби у встановленому законодавством порядку.

Також постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 941 внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 та від 11.11.2009 року № 1200, якими виключено довідку-рахунок із переліку документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу і які є підставою для його реєстрації.

Відтепер, реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів здійснюватиметься за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від місця реєстрації (проживання) фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи. При цьому в реєстраційних документах зазначається місце реєстрації (проживання) фізичної особи або місцезнаходження та стоянки юридичної особи, за якою реєструється транспортний засіб (пункти 24, 25).

З метою забезпечення надання суб'єктами господарювання та контролюючими органами до інформаційної системи портового співтовариства інформації в електронному вигляді Урядом схвалено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про морські порти України» щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства» (пункт 28).

На скасування формальних, та головне, як засвідчила практика неефективних, передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів направлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу», який вже схвалено на засіданні Уряду (пункт 39).

Активна та продуктивна робота ведеться у сфері технічного регулювання, що є передумовою підписання угоди АСАА про взаємне визнання систем технічного регулювання.

З метою гармонізації вимог щодо маркування продукту та інформування про нього із стандартами Європейського Союзу на розгляд Уряду подано проект Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» (пункт 46).

Законопроект направлений на встановлення вимог до інформації про харчові продукти, видів обов'язкової інформації, її розміщення, обов'язків операторів ринку, а також гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу для забезпечення гарантування права споживачів на інформацію.

Також, законопроект регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками) та споживачами харчових продуктів і визначає правовий порядок надання споживачам інформації про харчові продукти, призначені для постачання кінцевому споживачу.

Значним надбанням дерегуляції у сфері технічного регулювання стало скасування 14122  застарілих держстандартів (накази ДП «УкрНДНЦ» від 10.12.2015 №175, від 14.12.2015 №182-188). Йдеться про держстандарти, розроблені ще до 1992 року. Частина скасованих держстандартів діятиме ще два роки, що надасть можливість підприємствам адаптуватись до переходу на гармонізовані стандарти ЄС. Ця реформа відповідає зобов’язанням України в межах Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС.

Суттєві кроки було зроблено також в частині удосконалення та спрощення процедур державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 № 902 запроваджено координацію державних контролюючих органів та затверджено Порядок складення та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю), завдяки чому кількість перевірок має зменшитись, адже тепер декілька держорганів матимуть змогу перевірити підприємство в рамках однієї перевірки.

Крім того, в межах адміністративної реформи скорочено кількість податкових інспекцій в Україні з 311 до 161 (постанова Уряду від 04.11.2015 № 892 ).

Поряд з цим, на розгляд Верховної Ради України подано законопроект реєстраційний номер 2177а, метою якого є суттєве зменшення кількості органів ДФС. Якщо на сьогодні кількість юридичних осіб у складі ДФС становить 370 органів, то після прийняття цього законопроекту їх буде 25 по всій Україні" (пункт 49).

Продовжується робота щодо спрощення умов провадження підприємницької діяльності в аграрній галузі. Здійснено заходи щодо скасування граничної торговельної надбавки (націнки), вимог щодо укладення договорів та строків отримання виручки. Відповідний проект Закону України «Про симулювання розвитку агропромислового сектору України» (нова редакція Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України») 30 грудня 2015 року подано на розгляд Кабінету Міністрів України (пункт 68).

З метою удосконалення процедур управління Гарантійним фондом виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, зокрема встановлення добровільності участі зернових складів у цьому Фонді Урядом 16 грудня 2015 року схвалено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно» (пункт 73).

Крім того, на розгляд Уряду 6 січня 2016 року подано проект Закону України, яким регулюються питання в сфері раціонального, заощадливого використання земельних ресурсів та запровадження контролю за якісним станом ґрунтів для тих суб’єктів господарювання, що використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, період оренди яких становить не менш як 10 років (пункт 75).

На спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері телекомунікацій направлено завдання щодо скасування вимоги щодо обов'язковості виведення сигналів про спрацювання пожежної автоматики об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу, що вбудовані (прибудовані), надбудовані, на пульти пожежного спостереження. Так, наказом МВС від 21.12.2015 №1598 «Про визнання таким, що втратив чинність наказ МНС України від 5 травня 2009 року № 303», який направлено на реєстрацію до Мінюсту, наказ МНС України від 5 травня 2009 року № 303 визнано таким, що втратив чинність (пункт 118).

Також, з метою запровадження повідомного принципу провадження діяльності у сфері телекомунікацій, а також їх адаптації до вимог директив ЄС, зазначених в Угоді про асоціацію, підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повідомного принципу провадження діяльності у сфері телекомунікацій", який 05 січня 2016 року схвалено на засіданні Уряду та надіслано до Адміністрації Президента України для подальшого внесення на розгляд Верховної Ради України (пункт 121).

Також з переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, виключено радіотехнічні об'єкти цифрових радіорелейних станцій та базові станції систем стільникового зв’язку (постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1160 «Про внесення зміни до пункту 26 переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку») (пункт 124).

З метою спрощення та вдосконалення законодавчого регулювання діяльності у сфері телекомунікацій у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про електронні комунікації» (реєстраційний номер 3549-1), а також проекти законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо електронних комунікацій)», «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо електронних комунікацій), «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо електронних комунікацій)» (реєстраційні номери 3643-3645) (пункт 127).

Законопроекти передбачають реформування галузі електронних комунікацій відповідно до европейских стандартів та забезпечують виконання Україною зобов’язань у вказаній сфері, визначених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським  Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Зокрема, законопроектами закладено засади зниження потенційно можливого тиску зі сторони держави на суб’єктів господарювання шляхом удосконалення контролю (нагляду) у сфері електронних комунікацій, у тому числі скасування планових перевірок.

 

Аналіз виконання реформ засвідчив, що запровадження саме політики дерегулювання підприємницької діяльності в сучасних умовах України стало ключовим напрямком реформування економіки.

За цей період вдалось започаткувати паростки радикальних світоглядних змін у сфері державного регулювання, за якими стала пріоритетність відомчих інтересів послідовно витісняється формуванням нової, дружньої до підприємницького середовища економічної політики.

На заміну первинному спротиву та небажанню державних органів обмежувати власний регуляторний вплив, приходить поступове розуміння необхідності забезпечення насамперед економічної ефективності існуючих державних регулювань, у тому числі за рахунок мінімізації та спрощення адміністративних відносин між державою та бізнесом. 

Вказане стало можливим за рахунок запуску дерегуляційних процедур, які передбачають ініціацію регуляторних змін на підставі активної позиції представників бізнес спільноти з одного боку, та законодавчої інтеграції цих змін з боку системи державних органів влади з іншої.

Для нашої країни це ідеологічно новий процес, реалізація якого потребує підвищення рівня професійної взаємодії між бізнесом та владою, оскільки будь-які практичні результати діяльності в економічній сфері базуються на чинній регуляторній базі та знаходяться в прямій залежності від її ідеологічної орієнтації, економічної обґрунтованості та якості нормативно-правової імплементації.

 

 

Підсумовуючи результати річної роботи в цьому напрямку, слід зазначити, що крім наведених вище, до 30 найбільш важливих практичних результатів дерегуляції, отриманих у 2015 році належать:

1.                           Скасування права на регулювання (встановлення) місцевими органами влади тарифів на перевезення пасажирів та багажу автобусами, які здійснюють перевезення у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.

2.                           Спрощення процедури отримання технічних умов у сфері будівництва, зокрема зменшення строків їх видачі з 15 робочих днів (30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж) до 10 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

3.                           Підвищення рівня захисту прав інвесторів.

4.                           Скасування державної реєстрації договорів комерційної концесії.

5.                           Збільшення обсягів насіння, яке ввозиться з метою досліджень, польового тестування, зокрема з розрахунку один зразок насіння на один рік на одну точку досліджень, за умови, що кількість точок дослідження не може перевищувати 30.

6.                           Скасування системи контролю за сівозмінами.

7.                           Скасування обов’язкової сертифікації продуктів дитячого харчування.

8.                           Визначення вичерпного переліку підстав для повернення декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт для усунення виявлених недоліків.

9.                           Запровадження вільного вибору співвласниками багатоквартирних будинків способів управління спільним майном багатоквартирного будинку та осіб, які здійснюють таке управління на договірних засадах.

10.                      Спрощення форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

11.                      Створення конкурентних умов для виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії.

12.                      Скасування вимоги щодо обов’язковості додавання в автомобільні бензини 5 відсотків біоетанолу.

13.                      Удосконалення нормативно-правового регулювання ринку природного газу з урахуванням основних вимог законодавства ЄС, у тому числі стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та умов доступу до мереж передачі природного газу.

14.                      Забезпечення можливості перенесення абонентських номерів (Mobile Number Portability).

15.                       Спрощення та забезпечення прозорості процедур підготовки та проведення державних закупівель. Запроваджено декларування учасниками торгів необхідних відомостей та проведення у разі потреби замовниками процедур закупівель перевірки таких відомостей без залучення учасників. Створено умови щодо приєднання України до угоди СОТ про держзакупівлі. Це відкриє українським компаніям доступ до ринку держзакупівель за кордоном.

16.                      Скасування обов'язковості подання суднової екологічної декларації.

17.                      Врегулювання процедури відбору проб ізольованого баласту, а також здійснення контролю за ізольованим баластом.

18.                      Запровадження можливості подачі заяви для проведення державної реєстрації речових правна нерухоме майно всіма суб’єктами в електронній формі.

19.                      Скасування обов'язкової сертифікації харчових продуктів.

20.                      Скасування вимоги щодо обов'язковості укладення фіктивних угод про утилізацію або надання підтверджуючих документів щодо самостійного приймання та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів під час митного оформлення імпортних товарів.

21.                      Усунення необхідності дублювання інформації, яка подається на запити органів Антимонопольного комітету України, та обмеження випадків необхідності надання періодичної інформації лише на запити, які здійснюються за дорученням Антимонопольного комітету України.

22.                      Схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року та скасування 14122  ГОСТ, які були прийняті до 1992 р.

23.                      Визначення процедури віднесення об'єктів до потенційно небезпечних та встановлення вимоги щодо офіційного опублікування в засобах масової інформації затвердженого переліку таких об'єктів.

24.                      Спрощення форми обліку та звітності щодо  декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), форми податкових декларацій платника єдиного податку, форми книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення, форми податкової декларації з рентної плати та форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

25.                      Здійснення розмежування повноважень національних комісій, що здійснюють регулювання природних монополій, та центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері.

26.                      Скасування вимоги щодо обов'язковості додавання в автомобільні бензини 5 відсотків біоетанолу.

27.                      Запровадження спрощеного порядку використання землі протягом геологічної розвідки.

28.                      Законодавче забезпечення розвитку ринку електронної комерції.

29.                      Спрощення процедур розміщення технічних засобів телекомунікацій на об'єктах будівництва, існуючих будинках, будівлях, спорудах та у приміщеннях.

30.                      Скасування вимоги щодо обов'язковості укладення угод про утилізацію або надання підтверджуючих документів щодо самостійного приймання та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів під час митного оформлення імпортних товарів.

 

СТАН ВИКОНАННЯ

Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності

(станом на 20 січня 2016)

№ п/п

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк вико

нання

Відповідальний за виконання

Стан виконання

Спрощення ліцензійних і дозвільних процедур регулювання господарської діяльності

 

1

Удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності шляхом запровадження процедури видачі документів дозвільного характеру за допомогою засобів телекомунікацій (в електронному вигляді) та скорочення переліку документів, які суб'єктові господарювання необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у відповідність із Законами України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

III кв.

2015р.

 

Мінеконом-розвитку

інші центральні органи виконавчої влади

Виконано.

Законопроект внесено на розгляд КМУ листом від 17.11.2015 № 3621-01/38249-01, схвалено на засіданні Уряду 18.11.2015 з дорученням доопрацювати його з Мінагрополітики, Мінприроди, Мінрегіоном та подати в установленому порядку.

Доопрацьований законопроект внесено на розгляд до Верховної Ради України (реєстраційний номер 3759).

2

Обмеження державного регулювання цін на продовольчі товари

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону щодо обмеження державного регулювання цін на продовольчі товари

- " -

Мінеконом-розвитку

Виконано.

Проект акта внесено на розгляд Уряду листом від 29.10.15 №3251-02/35959-01.

3

Спрощення процедури підготовки учасниками торгів документів, необхідних для участі в процедурах державних закупівель, а саме запровадження декларування учасниками торгів необхідних відомостей та проведення у разі потреби замовниками процедур закупівель перевірки таких відомостей без залучення учасників

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель"

IІкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку

Виконано

Прийнято Закон України від 15.09.15 № 679-VIII «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції».

 

4

Визначення переліку адміністративних послуг та розміру плати за їх надання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання"

- " -

Мінеконом-розвитку

Мін'юст

Виконано

Мінекономрозвитку: Проект Закону «Про перелік адміністративних послуг» 12.10.15 внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстраційний номер 3319).

5

 Зменшення кількості документів дозвільного характеру та оптимізація дозвільних процедур шляхом переведення на декларативний (реєстраційний, заявницький) принцип провадження господарської діяльності (або окремих дій, об'єктів, які не становлять значної загрози життю та здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

 

IVкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку

 

 

інші центральні органи виконавчої влади

Виконано

Пропонується зняти з контролю.

Законопроект 16 грудня 2015 схвалено на засіданні Уряду.

 

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо переведення дозвільних процедур на декларативний (реєстраційний, заявницький) принцип

після прийняття відповід-ного закону

Міністерства

інші центральні органи виконавчої влади

Не виконано.

Мінрегіон: наразі відсутня необхідність у розробленні проектів щодо переведення дозвільних процедур на декларативний принцип.

 

6

Спрощення процедури надання звітності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" внесення змін до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням

III кв.

2015р.

 

- " -

Мінсоцполітики

 

 

- " -

Мінсоцполітики: Вважається за недоцільне.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, Мінсоцполітики пропонує пункт зняти з контролю.

1.Верховною Радою України прийнято Закон України від 03.11.2015 № 736-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування у період реорганізації» (набрав чинності 25.11.2015). Реорганізація Фонду не розпочалася.

2. Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності постійно переглядається та удосконалюється (останній раз у грудні 2013 року) і на сьогодні містить мінімум показників, які не дублюються в іншій звітності, що подається роботодавцями до інших органів.

3. Крім того, Верховною Радою України прийнято  Закон України „Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році яким вилучено із законодавства у сфері соціального страхування 67 класів професійного ризику виробництва, які визначали розмір страхового внеску для суб’єктів господарювання.

У зв’язку з чим, Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 30.11.2010 р. № 30 з 01.01.2016 втратила актуальність.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 11.01.2016 №38176/3/1-15 пропозицію Мінсоцполітики щодо зняття завдання з контролю погоджено.

 

виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 30.11.2010 р. № 30

 

 

7

Скасування видачі спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

IVкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку

МОЗ

Виконано.

Законопроект 16 грудня 2015 схвалено на засіданні Уряду. Проектом пропонується внести зміни до законів України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності" та до низки спеціальних законодавчих актів України в частині скорочення кількості документів дозвільного характеру та ліцензії на провадження туроператорської діяльності.

 

8

Скасування видачі свідоцтва про встановлення відповідної категорії готелів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

IVкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку
Мінкультури

Виконано.

Пропонується зняти з контролю.

Законопроект 16 грудня 2015 схвалено на засіданні Уряду.

 

9

Виключення дозволу на добування мисливських тварин (ліцензії, відстрільної картки) з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

- " -

Мінеконом-розвитку
Мінагрополітики

Виконано.

Пропонується зняти з контролю.

Законопроект 16 грудня 2015 схвалено на засіданні Уряду.

 

10

Скасування видачі експлуатаційного дозволу для потужностей з виробництва дитячого харчування

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

- " -

Мінеконом-розвитку
Мінагрополітики

Виконано.

Пропонується зняти з контролю.

Законопроект 16 грудня 2015 схвалено на засіданні Уряду.

 

11

Скасування видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи дитячого харчування

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

- " -

Мінеконом-розвитку

Держсанепід-

служба

Виконано.

Пропонується зняти з контролю.

Законопроект 16 грудня 2015 схвалено на засіданні Уряду.

 

12

Приведення Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами у відповідність із законодавчими актами з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від  30 травня 2011 р.    N 615"

IVкв.

2015р.

Мінприроди

Не виконано.

Мінприроди: проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і від 30 травня 2011 № 615, та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» щодо забезпечення прозорості процесу проведення аукціонів для залучення приватних інвестицій у видобуток вуглеводів та послаблення регуляторного тиску на суб’єктів господарювання у сфері надрокористування, направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІІ квартал 2016 року.

13

Скасування видачі дозволу на роботу лабораторії із збудниками відповідної групи патогенності

внесення змін до наказу МОЗ від 24 січня 2008 р. N 26 "Про затвердження державних санітарних норм і правил "Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти    I - IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами"

- " -

 

МОЗ

Не виконано.

Міністерством розроблено проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу МОЗ від 24.01.2008 № 26», яким передбачено скасування дозволу на лабораторії із збудниками відповідної групи патогенності.

Зазначений проект наказу опрацьовується науково-дослідними установами Міністерства, після чого планується його оприлюднення з метою  громадського обговорення та направлення на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІІ квартал 2016 року.

 

14

Надання територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим держадміністраціям повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо передачі територіальним органам центральних органів виконавчої влади та місцевим держадміністраціям повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру

III кв.

2015р.

центральні органи виконавчої влади

Не виконано.

Виконано: Держгеонадра, Мінрегіон, Держархбудінспекція, Держсаніпедемслужба, Держатомрегулювання, Держкадастр, Держгірпромнагляд, Укрдержархів, Держгірпромнагляд, Держсанепідслужби, Мінекономрозвитку, Мінпраці.

Мінкультури: проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" та «Про охорону культурної спадщини» (нова редакція) направлено на погодження до заінтересованих ЦОВВ.  

Міненерговугілля: функціональний розподіл повноважень між Міненерговугіллям та місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування визначений законодавством окремо у електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах. Ураховуючи небезпечність та складність процесу виробництва, що є пожежо-вибухонебезпечними, пов’язаним з використанням токсичних речовин, особливості функціонування об’єктів трубопровідного транспорт, Міненерговугіллям не делеговано повноваження щодо видачі документів дозвільного характеру.

Мінприроди: за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та представників громадськості досліджується питання децентралізації владних повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, у тому числі і передачі функцій щодо надання документів дозвільного характеру на місцевий рівень.

 

15

Визначення маршрутів міжнародного перевезення небезпечних вантажів автотранспортними засобами, рух за якими здійснюється без відповідного погодження з Державтоінспекцією

затвердження спільного наказу МВС та Мінінфраструктури щодо затвердження переліку маршрутів перевезення автотранспортними засобами небезпечних вантажів

III кв.

2015р.

МВС
Мінінфраструк-тури

Виконано.

Підписано спільний наказ МВС та Мінінфраструктури від 24.09.15 № 1164/383 щодо затвердження переліку маршрутів міжнародного перевезення небезпечних вантажів автомобільними засобами, рух за якими здійснюється без відповідного погодження з Державтоінспекцією.

16

Удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності та приведення вітчизняних граничних норм випромінювання у відповідність з європейськими нормами шляхом збільшення граничного допустимого рівня електромагнітних випромінювань для діапазонів дуже високих частот та ультрависоких частот з 2,5 мкВт/см2, або 3 В/м, до 10 мкВт/см2, або 6 В/м

внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом МОЗ від 01.08.1996 р. N 239

IIкв. 2015р.

МОЗ

Не виконано. МОЗ: проект наказу «Про внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» доопрацьовується за результатами узгоджувальної наради за участю представників, заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та  епідеміологічного благополуччя населення» внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань можливе лише після отримання наукового обґрунтування гранично допустимого рівня електромагнітних випромінювань. МОЗ вважає за можливе внесення відповідних змін до нормативно-правового акта тільки з 01.01.2018, оскільки строк набрання чинності акта є необхідним для проведення наукових досліджень та наукового обґрунтування збільшення гранично допустимого рівня електромагнітних випромінювань. За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання протягом 2016 року.

17

Скасування вимоги щодо ліцензування рентгенівського обладнання 1960 - 1990 років виробництва, оснащеного малопотужними рентгенів-ськими трубками, що перебуває в експлуатації, крім ліцензуван-ня рентгенотерапевтичного обладнання та радіологічних відділень, що використовують відкриті джерела іонізуючого випромінювання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від  16 листопада 2011 р. N 1174"

- " -

.

МОЗ

Не виконано

МОЗ та Держатомрегулювання висловлено позицію щодо достатнього врегулювання на законодавчому рівні питання та підтверджено пропозицію щодо зняття заходу з контролю.

За результатами спільного опрацювання з Держатомрегулювання, основним розробником ліцензійних вимог та уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань ліцензування діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання встановлено, що питання передбачене пунктом 17 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р, повністю врегульоване чинним законодавством України в сфері використання ядерної енергії.

Довідково: малопотужне обладнання відповідно до законодавства не ліцензується; Умови звільнення від ліцензування визначені статтею 7 Закону України «Про дозвільну діяльність  в сфері використання ядерної енергії». Критерії, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1174, які відповідають міжнародним стандартам безпеки (МАГАТЕ), законодавству ЄС. Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування затверджено наказом Держатомрегулювання від 03.12.2013  № 138.

МОЗ листом від 10.12.15 № 7.03-8/44-15/38886 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням зняти з контролю виконання пункту.(доручення Уряду від 24.12.2015 №20268/64/1-15).

МОЗ листом від 10.12.15 № 7.03-8/44-15/38886 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням зняти з контролю виконання пункту.

18

Скасування вимоги щодо необхідності отримання свідоцтва про державну реєстрацію об'єкта підвищеної небезпеки

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956"

IIкв.

2015р

Мінсоцполітики

Держпраці

Виконано

Проект постанови Кабінету Міністрів України листом від 02.12.2015  № 6324/0/10-15/13 внесено на розгляд Уряду.

19

Скасування видачі сертифіката відповідності для виробника та імпортера, а також ліцензування господарської діяльності з імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

- " -

Мінеконом-розвитку

Мінагрополітики

 

 

Виконано.

Пропонується зняти з контролю.

Щодо скасування сертифіката - законопроект ″Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу″ схвалено на засіданні Уряду 16.12.2015.

Щодо скасування ліцензії - законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності” внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстраційний номер 2498а).

20

Скасування вимоги щодо погодження розміщення рекламних засобів (рекламоносіїв) у межах смуги відведення автомобільних доріг поза межами населених пунктів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1135"

- " -

МВС

Мінінфраструк-тури

Укравтодор

Виконано

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів» щодо скасування вимоги стосовно погодження розміщення рекламних засобів (рекламоносіїв) у межах смуги відведення автомобільних доріг поза межами населених пунктів від 16.12.2015 № 1136.

21

Скасування огляду уповноваженими працівниками підрозділів Державтоінспекції під час проведення державної реєстрації нових транспортних засобів, продаж яких здійснюють суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. Покладення на таких суб'єктів господарювання відповідальності за відповідність ідентифікаційних номерів складових частин нових транспортних засобів номерам, зазначеним у наданих суб'єктами господарювання документах для державної реєстрації зазначених засобів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 і від 11 листопада 2009 року № 1200"

IIIкв.

2015р.

МВС
Мінагрополітики
Мінеконом-розвитку

 

 

 

 

 

Не виконано

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 941 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388, якими скасовано здійснення огляду уповноваженими особами сервісних центрів МВС під час проведення державної реєстрації нових транспортних засобів, продаж яких здійснюють суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

МВС продовжує працювати щодо виконання визначеного завдання відповідно до доручення Віце-прем`єр-міністра – Міністра культури України Кириленка В. А. від 23 грудня 2015 року № 49518/1/1-15 до листів МВС України від 07.12.2015 № 41943/Тх та від 08.12.2015 № 420413/Тх.

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови від 11.11.2009 року № 1200 стосовно покладення на суб'єктів господарювання відповідальності, визначеної завданням.

22

Скасування вимоги щодо виділення окремого приміщення, що повинно охоронятися та технічно укріплюватися, для зберігання бланків Державтоінспекції (довідок-рахунків, актів приймання-передачі), номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит". Запровадження зберігання таких бланків та номерних знаків у металевих шафах, що замикаються, або сейфах за місцем провадження діяльності суб'єкта господарювання

внесення змін до наказу МВС від  5 серпня 2010 р. N 361 "Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери"

IIкв.

2015р.

МВС
Мінагрополітики

Не виконано

МВС: департаментом ДАІ МВС України підготовлено та  погоджується в установленому порядку із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проект наказу про втрату чинності наказу Міністерства внутрішніх справ України від 05.08.2010 № 361.

23

Скасування вимоги щодо обов'язкової державної реєстрації транспортних засобів, придбаних суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, з метою їх подальшої реалізації кінцевим споживачам, які зобов'язані зареєструвати такі транспортні засоби у встановленому законодавством порядку

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух"

IIIкв.

2015р.

МВС
Мінагрополітики

Виконано з з урахуванням іншого законодавчого акта.

Проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух», внесений народними депутатами Данченком О.І. та Семенухою Р.С. (реєстраційний номер 2443а) передбачено скасування вимоги щодо обов'язкової державної реєстрації транспортних засобів, придбаних суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, з метою їх подальшої реалізації кінцевим споживачам, які зобов'язані зареєструвати такі транспортні засоби у встановленому законодавством порядку.

МВС продовжує працювати щодо виконання визначеного завдання відповідно до доручення Віце-прем`єр-міністра – Міністра культури України Кириленка В. А. від 23 грудня 2015 року № 49518/1/1-15 до листів МВС України від 07.12.2015 № 41943/Тх та від 08.12.2015 № 420413/Тх.

 

24

Запровадження під час реалізації нових транспортних засобів суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, довідки-рахунка в електронній формі

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388 і від 11 листопада 2009 р. №1200"

- " -

МВС
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

Виконано.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 941 внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 та від 11.11.2009 року № 1200, якими виключено довідку-рахунок із переліку документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу і які є підставою для його реєстрації

Відповідно до доручення Віце-прем`єр-міністра – Міністра культури України Кириленка В. А. від 23 грудня 2015 року № 49518/1/1-15 до листів МВС України від 07.12.2015 № 41943/Тх та від 08.12.2015 № 420413/Тх питання щодо зняття з контролю в установленому порядку виконання завдання, визначеного пунктом 24 плану заходів, погоджено.

 

25

Скасування вимоги щодо надання покупцеві ввезених із-за кордону транспортних засобів копії електронної митної декларації для її подальшої передачі підрозділам Державтоінспекції для державної реєстрації транспортних засобів та передбачення положення про те, що реквізити електронної митної декларації повинні зазначатися на зворотному боці довідки-рахунка

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 р.         №1388 і від 11.11.2009 р. №1200"

IIIкв.

2015р.

МВС
Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

Не виконано.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 надання копії електронної митної декларації під час реєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС не передбачено.

Довідку-рахунок виключено із переліку документів (пункт 24), передбачення норми щодо зазначення на зворотному боці довідки-рахунка реквізитів електронної митної декларації, недоцільно.

МВС продовжує працювати щодо виконання визначеного завдання відповідно до доручення Віце-прем`єр-міністра – Міністра культури України Кириленка В. А. від 23 грудня 2015 року № 49518/1/1-15 до листів МВС України від 07.12.2015 № 41943/Тх та від 08.12.2015 № 420413/Тх.

 

26

Скасування права на регулювання (встановлення) місцевими органами влади тарифів на перевезення пасажирів та багажу автобусами, які здійснюють перевезення у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньо-обласному сполученні

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. №1548"

IIкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку
Мінінфраструктури

Виконано

Мінекономрозвитку: постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 240 внесено зміни до постанови від 25.12.1996 № 1548Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, згідно з якими скасовано державне регулювання обласними та міськими державними адміністраціями тарифів на перевезення пасажирів автобусами в приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні.

 

27

Спрощення процедури збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відходи"

- " -

Мінприроди

Не виконано.

Мінприроди: здійснюється робота щодо розробки проекту Закону України «Про відходи», яким передбачатиметься спрощення процедури збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив). Створено робочу групу у сфері управління відходами та ресурсами, якою відпрацьовуються питання удосконалення механізму регулювання поводження з відходами.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІV квартал 2016 року.

 

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1221"

після прийняття  Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відходи"

- " -

Виконано.

Скасування постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1221 «Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)» призведе до неврегульованості питання поводження з відпрацьованими мастилами та суперечитиме зобов’язанням України, які визначені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо імплементації положень Директиви 2008/98/ЄС  Європейського Парламенту та Ради  від 19 листопада 2008 року  про відходи та скасування окремих Директив.

З метою врегулювання цього питання Мінприроди підготувало проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відпрацьованими мастилами (оливами)» прийнято на засіданні Уряду 25.11.2015 р.

28

Забезпечення надання суб'єктами господарювання та контролюючими органами до інформаційної системи портового співтовариства в електронному вигляді інформації за формою, затвердженою відповідно до законодавства, яка використовується під час оброблення вантажів у морських портах, замість документів у паперовій формі

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства

IIкв.

2015р.

Мінінфра-структури
Мінагрополітики МОЗ
Мінприроди
ДФС
Держветфіто-служба
Держсанепід-служба
Держекоінспек-ція

Виконано.

Мінінфраструктури: проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про морські порти України» щодо функціонування інформаційної системи портового співтовариства» схвалено на засідані Кабінету Міністрів України.

ДФС: 26.06.2015 набрав чинності наказ Мінфіну від 10.03.2015 № 308 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті», який передбачає використання Інформаційної системи портового співтовариства при проведенні митних формальностей під час здійснення митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів, у тому числі суден закордонного плавання, перевізників і товарів, що переміщуються ними в морських портах.

29

Скасування процедури відбору проб ізольованого баласту, а також здійснення контролю за ізольованим баластом

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

проекту Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України та Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"

IIкв.

2015р.

Мінприроди
Мінінфра-структури
Держекоінспек-ція

Виконано за рахунок інших нормативно-правових актів.

Мінприроди: Законами не регулюється процедура відбору проб ізольованого баласту та контролю за ізольованим баластом. Постановою Уряду від 07.07.2015 № 492 послаблено контроль з боку державних органів, зокрема скидання ізольованого баласту в територіальному морі, внутрішніх водних шляхах України дозволяється без обмежень та контролю з боку державних органів за умови, що такий баласт прийнято у Чорному чи Азовському морі до входу в територіальні води. За результатами дослідження Мінприроди разом із Мінінфраструктури дійшло узгодженої позиції, що питання законодавчо врегульовано.

Крім того, на спрощення здійснення державного екологічного та радіологічного контролю направлена постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 953.

Для врегулювання проблем при здійсненні державного екологічного контролю баластних вод та уникнення корупціогенних чинників при здійсненні такого контролю Мінприроди затверджено наказ від 18.03.2015 № 82 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів у сфері здійснення державного екологічного контролю», яким внесено зміни до наказу Мінекобезпеки № 204, в частині зміни порядку забору проб вод ізольованого баласту суден, зокрема встановлено обмеження на здійснення державного екологічного контролю щодо ізольованого баласту.

Мінприроди листом від 24.09.2015 № 5/1-6/11852-15 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням зняти з контролю виконання зазначеного пункту.

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 269"

- " -

- " -

Виконано.

Мінінфраструктури: прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 р. № 492.«Про внесення змін до Правил внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення», якою внесено зміни в постанову Кабінету Міністрів України від 29.02.1996  № 269 в частині врегулювання процедури відбору проб ізольованого баласту, а також здійснення контролю за ізольованим баластом.

30

Забезпечення проведення екологічного контролю суден у разі забруднення навколишнього природного середовища

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р. № 198 і від  21 травня 2012 р. № 451"

- " -

Мінприроди
Держекоінспекція

Виконано.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2015 № 491 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.12 № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними», доповнивши її положеннями, що урегульовують питання, визначені у зазначеному пункті.

Разом з цим, Мінприроди вважає за недоцільне внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.1995        № 198 «Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон», оскільки зазначеною постановою встановлено Перелік пунктів пропуску через державний кордон, у яких здійснюватиметься екологічний контроль, і не врегульовано механізм проведення екологічного контролю.

Мінприроди листом від 24.09.2015 № 5/1-6/11852-15 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням зняти з контролю виконання зазначеного пункту.

31

Скасування подання екологічних декларацій щодо суден та товарів

внесення змін до наказу Мінекобезпеки від 08.09.1999 р. № 204 "Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць"

II кв.

2015р.

Мінприроди

Не виконано.

Розроблено проект наказу Мінприроди, яким передбачається затвердження нової редакції Положення про екологічний та радіологічний контроль товарів (вантажів) і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон та в зонах діяльності митниць призначення і відправлення, який  направлено на погодження до ДРС.

Наказом Мін’юсту від 08.10.2015 №1915/5 скасовано рішення про державну реєстрацію наказу Мінекобезпеки від 08.09.1999 р. № 204.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІІ квартал 2016 року.

 

32

Закріплення на законодавчому рівні принципу розширеної відповідальності виробника та визначення чіткої процедури поводження з упаковкою та відходами упаковки відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про упаковку та відходи упаковки"

- " -

- " -

Не виконано

Мінприроди. Прийняттю проекту Закону України має передувати прийняття нової редакції Закону України «Про відходи», оскільки проектом передбачається запровадження принципу розширеної відповідальності виробника, на якому базується проект Закону України "Про упаковку та відходи упаковки".

Запропоновано встановити строк виконання заходу протягом шести місяців після прийняття нової редакції Закону України «Про відходи».

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІV квартал 2016 року.

 

33

Скасування вимоги щодо обов'язковості укладення угоди про утилізацію або надання підтверджуючих документів щодо самостійного приймання та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів під час митного оформлення імпортних товарів

визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінекономіки, Мінприроди та Держмитслужби від 30.07.2009 р.  N 789/414/709 "Про затвердження Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах"

- " -

Мінеконом-розвитку

Мінприроди
Мінфін
ДФС

Виконано.

Підписано наказ Мінекономрозвитку Мінприроди, Мінфіну від 02.11.15 № 1388/424/973 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної митної служби України від 30 липня 2009 року № 789/414/709”, зареєстрований в Мін’юсті 03.11.2015 за № 1432/27877.

34

Запровадження процедури подання заявок на реєстрацію права оренди земельної ділянки в електронному вигляді

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання оренди землі"

II кв.

2015р.

Мін'юст

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

26 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон). Вказаним Законом передбачається можливість подачі заяву електронній формі для проведення державної реєстрації речових правна нерухоме майно всіма суб’єктами. При цьому передбачається, що заява про державну реєстрацію прав в електронній формі подається за умови ідентифікації відповідної особи(фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи альтернативного засобі ідентифікації особи.

 

35

Приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру"

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

- " -

 

Мінеконом-розвитку

Виконано

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1173 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності".

36

Передбачення у типовому договорі оренди землі положення, відповідно до якого орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності змінюватиметься за фактом затвердження або зміни нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та повідомлення про таку зміну однією із сторін договору оренди без необхідності внесення змін до договору

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

30 листопада 2015 року*

Мінрегіон

Мінагрополітики

Держгеокадастр

Виконано.

Проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення земельних відносин», листом Мінрегіону від 20.11.2015 № 1220-14-3428 внесено на розгляд Уряду.

 

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3.03.2004 р. № 220"

після  прийняття відповід-ного Закону

- " -

Не виконано.

Мінрегіон: проект буде підготовлено після прийняття відповідного Закону.

 

37

Підвищення вартісних показників, у разі досягнення яких необхідно отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, проведення оцінки впливу такої концентрації на конкуренцію в Україні

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції»

ІІІкв.

2015р.

Антимоно-польний комітет України

 

інші центральні органи виконавчої влади

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

АМК: Верховною Радою України зареєстровано законопроект (реєстраційний номер 2168а) «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями)», який прийнято у першому читанні за основу та включено до порядку денного другої сесії. Законопроект підтримано Антимонопольним комітетом України.(проект подано народним депутатом Пташником В.Ю.)

38

Внесення до нормативно-правових актів змін з метою недопущення випадків дублювання інформації, що надається на запит органів Антимонопольного комітету України, та обмеження надання періодичної інформації на запити лише за дорученням Антимонопольного комітету України

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України»

ІІІкв.

2015р.

 

 

 

 

 

Антимоно-польний комітет України

 

Виконано

Розроблений проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України», який в установленому порядку направлено на розгляд Парламенту (реєстраційний номер 3394).

 

прийняття розпорядження Антимонопольного комітету України «Про внесення змін до розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р. № 32»

ІІкв.

2015р.

Виконано

Прийнято розпорядження Антимонопольного комітету України від 23.06.2015 № 15-рп «Про внесення змін до                      пункту 7 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України», зареєстроване в  Мін'юсті 13 липня 2015 року за № 834/27279, набрало чинності 31.07.2015.

39

Скасування передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, а також покарання за випуск на лінію транспортних засобів, які не пройшли щозмінного огляду

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про приведення законодавства України у сфері автомобільного транспорту у відповідність з актами Європейського Союзу"

- " -

Мінінфра-структури

Виконано

Мінінфраструктури: листом від 21.09.2015 №39023/0/1-15 проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу» 10.12.15  законопроект схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України.

40

Скасування видачі дозволу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості на зберігання прекурсорів

внесення змін до наказу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України від 2 квітня 1999 р. N 41 "Про затвердження Інструкції про порядок придбання сировини, що містить наркотичні і психотропні речовини, прекурсорів, виробництва наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання, перевезення, пересилання і збуту"

- " -

МОЗ

Мінеконом-розвитку

Не виконано

МОЗ: розроблено проект наказу «Про затвердження Правил виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», яким передбачається визнати таким, що втратив чинність, наказу Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України від 2 квітня 1999 р. № 41 та не передбачається одержання дозволу на зберігання прекурсорів.

Проект погоджується із заінтересованими органами виконавчої влади.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІІ квартал 2016 року.

 

Удосконалення процедур технічного регулювання господарської діяльності

 

41

Схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до  2020 року"

IIкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку

Виконано

Мінекономрозвитку: прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 844 «Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року».

42

Затвердження адаптованого до норм Європейського Союзу технічного регламенту щодо безпеки простих посудин високого тиску

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України стосовно затвердження Технічного регламенту щодо безпеки простих посудин високого тиску

Iкв.

2016р.

Мінсоцполітики
Держпраці
Мінеконом-розвитку

У стадії виконання

Мінсоцполітики: розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску» надіслано на повторне погодження.

 

43

Скасування обов'язкової сертифікації продукції в державній системі сертифікації (УкрСЕРПО)

затвердження наказу Мінекономрозвитку щодо скасування обов'язкової сертифікації продукції в державній системі сертифікації (УкрСЕРПО)

IVкв.

2016р.

Мінеконом-розвитку

У стадії виконання

розробляється проект наказу.

Довідково: набуття чинності положень проекту зазначеного наказу можливе лише з 01.01.2018, оскільки Законом України від 15.01.2015 № 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» встановлено, що Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію», яким регулюються питання обов’язкової сертифікації продукції в державній системі сертифікації, втрачає чинність з 01.01.2018.

44

Створення електронної повнотекстової бази стандартів (близько 28 тис. стандартів)

затвердження наказу Мінекономрозвитку "Про створення електронної повнотекстової інформаційної бази національних стандартів та системи електронного перекладу стандартів на базі Національного органу стандартизації"

IVкв.

2016р.

- " -

У стадії виконання

Мінекономрозвитку:

До повнотекстової електронної бази даних національних стандартів внесено 12344 нормативних документів, з яких у 2015 році внесено 1544 .

 

45

Скасування або заміна близько 13 тис. стандартів колишнього СРСР

затвердження наказів Національного органу стандартизації щодо скасування або заміни близько 13 тис. стандартів колишнього СРСР

- " -

 

Мінеконом-розвитку
Національний орган стандартизації
(за згодою)

Виконано

Мінекономрозвитку: на веб-сайті національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») оприлюднено перелік ГОСТ, розроблених до 1992 року, для розгляду усіма заінтересованими сторонами (до 01.07.2015) з метою подальшого скасування в Україні відповідних ГОСТ. На сьогодні здійснюється опрацювання пропозицій від заінтересованих сторін.

У 2015 році наказами ДП «УкрНДНЦ» скасовано 14122  ГОСТ до 1992 р.

46

Гармонізація вимог щодо маркування продукту та інформування про нього із стандартами Європейського Союзу

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів"

IIкв.

2015р.

МОЗ

Виконано

МОЗ: проект Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» подано на розгляд Уряду. Листом від 03.12.15 № 05.01-06-8/44-15/38073.

47

Уповноваження приватних компаній здійснювати сертифікацію органічних продуктів та контроль за такими продуктами

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

IVкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку

Не виконано

Мінекономрозвитку: : завдання виконується в рамках пункту 69 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності.

Проект Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» доопрацьовується та готується на погодження до центральних органів виконавчої влади. Пропозиції щодо зняття завдання з контролю направлено до Кабінету Міністрів України листом Мінекономрозвитку від 02.12.2015 року № 3431-01/40281-01.

За результатом спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині реалізації завдання пункту 69 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та коригування строків виконання на ІІІ квартал 2016 року.

 

Удосконалення процедури державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності

48

Ліквідація та реорганізація контролюючих органів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо утворення комісій з питань припинення центральних органів виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442

IIкв.

2015р.

Міністерства
інші центральні органи виконавчої влади

Не виконано.

Всіма контролюючими органами здійснюються заходи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442:

Рішеннями Уряду утворено комісії, якими проводиться робота щодо реорганізації (ліквідації) відповідно:

1) реорганізації: Держветфітослужби, Державну службу України з питань геодезії, Держпраці, Державної санітарно-епідеміологічної служби, Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція), Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, Держспоживінспекції, ДСКН; Держлікслужба, Держземагентства.

2) ліквідації: Держсільгоспінспекції, Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань, Державного агентства з туризму та курортів, Держцінінспекції.

Міненерговугілля: у зв’язку із утворенням Державної інспекції енергетичного нагляду України розроблено проекти актів законодавства, які проходять процедуру погодження.

 

 

 

Здійснення процедури  щодо  припинення відповідних центральних органів виконавчої влади

 

 

до припи-нення відповід-них централь-них органів виконавчої         влади

Міністерства

інші центральні органи виконавчої влади

 

У стадії виконання

МОЗ: здійснюються заходи щодо ліквідації (припинення) Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних соцзахворювань, Державної санітарно-епідеміологічної служби України,  Державної служби України з лікарських засобів.

49

Зменшення кількості органів державного нагляду (контролю) та їх функцій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів положень про центральні органи виконавчої влади з урахуванням схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 442

IIкв.

2015р.

- " -

Не виконано.

Всіма контролюючими органами здійснюються заходи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442:

За інформацією ЦОВВ внесено зміни або затверджено: Положення про: Мінрегіон, Державне агентство з питань електронного урядування, Державну службу України з безпеки на транспорті, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження, Державне агентство України з питань Донбасу, ДІНЗ, Держгеокадастру, Держлікслужба, Державне агентство лісових ресурсів України, Пенсійний фонд, Держгеокадастр, Держпраці, Держатомрегулювання, Державну інспекцію ядерного регулювання, Держпродспоживслужба, Держархбудінспекція, Державну служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Виконується наступними міністерствами та центральними органами виконавчої влади: Мінагрополітики, Держрибагенством, ДСНС, Держекоінспекція, Нацкомфінпослуг, Держархів, Міненерговугілля, Держкомтелерадіо, Держлікслужба.

Держархбудінспекція: постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 150 ліквідовано як юридичні особи публічного права територіальні органи Держархбудінспекції.

Мінагрополітики: Кабінетом Міністрів України прийнято постанови від 30.06.2015 № 447 «Про ліквідацію територіальних органів Державної інспекції сільського господарства».

Постановою Уряду від 04.11.2015 № 892  скорочено кількість податкових інспекцій в Україні з 311 до 161.

На розгляді Верховної Ради України подано законопроект, 2177а, метою якого є суттєве зменшення кількості органів ДФС. Якщо на сьогодні кількість юридичних осіб у ДФС 370, то після прийняття цього законопроекту їх буде 25 по всій Україні",

50

Установлення на законодавчому рівні:
необхідності розміщення на офіційних веб-сайтах контролюючих органів нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)
створення інтегрованої бази даних контролюючих органів, що містить інформацію про проведені перевірки суб'єктів господарювання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)"

IIкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку

Виконано

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)» 05.08.15 схвалено на засіданні Уряду та внесено до ВРУ (реєстраційний номер 2531а від 27.08.2015). Законопроект прийнято у першому читанні.

51

Створення інтегрованої бази даних контролюючих органів, спрямованої на зменшення контакту таких органів із суб'єктами господарювання, що повинна забезпечувати автоматичне віднесення суб'єктів господарювання до груп залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності, визначення періодичності проведення планових заходів органами державного нагляду (контролю), оприлюднення інформації про законодавчі вимоги до кожного виду підприємницької діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо:
розроблення концепції впровадження інтегрованої бази даних контролюючих органів
затвердження плану заходів із

створення бази даних як програмного продукту, порядку її роботи та введення в експлуатацію

протягом трьох місяців після            прийняття   Закону  України               "Про внесення          змін до    деяких законодавчих актів України  щодо вдоскона-лення законода-вства у сфері державного нагляду (контролю)

ДРС
Мінеконом-розвитку

інші центральні органи виконавчої влади

У стадії виконання

Питання створення та функціонування інтегрованої бази даних контролюючих органів (нагляд та контроль) визначено положеннями законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)» (реєстраційний номер 2531а від 27.08.2015).

52

Перегляд діючих та розроблення нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо затвердження або внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

 

IIкв.

2015р.

Міністерства

інші центральні органи виконавчої влади

Не виконано.

Виконано наступними міністерствами та центральними органами виконавчої влади:

Затверджено: Мінінфраструктури, Мінагрополітики, МОЗ, Мінфін, ПФУ, ДІНЗ, Дежгеонадра, ДСНС, Держпраці, Держатомрегулювання, Держветфітослужба, Державна інспекція з безпеки на морському та річковому транспорті, Держсанепідемслужба, Укрдержархів, НКРЕКП, Держгірпромнагляд, Державною службою інтелектуальної власності, Мінекономрозитку.

Перегляд діючих та розроблення нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності повинен бути ще проведений 32 державними органами.

Проводиться відповідна робота щодо розробки та погодження відповідних проектів постанов Кабінету Міністрів України: Мінкультури, Міненерговугіллям, МОЗ, Мінрегіон, Держекоінспекція, Державним агентством земельних ресурсів, Нацкомфінпослуг, Мінінфраструктури, Держрибагенство, Мінприроди, Держархбудінспекція, Держгеокадастр, Держлікслужба, Адміністрація Держспецзв’язку, ДСІВ.

53

Визначення процедури віднесення об'єктів до потенційно небезпечних та встановлення вимоги щодо офіційного опублікування в засобах масової інформації затвердженого переліку таких об'єктів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об'єктів

IIкв.

2015р.

Мін'юст
Укрдержархів
ДСНС

 

 

Виконано.

Процедура віднесення об’єктів до потенційно небезпечних визначена в Положенні про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів, затвердженому наказом МНС від 18.12.2000 № 338 та Методиці ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів, затвердженій наказом МНС від 23.02.2006 р. № 98.

Вимога щодо офіційного опублікування в засобах масової інформації затвердженого переліку потенційно небезпечних об’єктів вже передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», відповідно до якої перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, містить позицію «Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів»

Удосконалення правового регулювання у сфері віднесення об'єктів до потенційно небезпечних належить до повноважень МВС (пункт 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України).

Крім того, законодавчі акти, зокрема, у сфері цивільного захисту, у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, та спеціальний Закон України «Про страховий фонд документації України» не містять повноважень Уряду щодо визначення процедури віднесення об’єктів до потенційно небезпечних.

У зв’язку з зазначеним Мінюст листом від 05.11.2015 звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо зняття з контролю пункту 53 плану заходів.

Спрощення процедур митного та податкового регулювання господарської діяльності

54

Поширення дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на податкові органи

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

IIIкв.

2015р.

Мінфін

Мінеконом-розвитку

ДФС

інші центральні органи виконавчої влади

Знято з контролю

Мінфін, ДФС: висловлено позицію щодо недоцільності поширення дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на податкові органи, оскільки реалізація вказаного унеможливить проведення контрольних заходів, що, в свою чергу, призведе до погіршення платіжної дисципліни та зменшення надходжень до бюджету.

Резолюцією Віце-прем’єр-міністра України – Міністра культури України В.Кириленка від 09.10.2015 № 20268/39/1-15 пункт знято з контролю.

55

Приведення у відповідність із міжнародними договорами України порядку верифікації сертифікатів про походження товарів з України

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 р.

 № 1861"

IVкв.

2015р.

Мінфін

ДФС

Виконано:

Постанову Кабінету Міністрів України»Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України» прийнято Урядом 09.12.2015 № 1029.

 

56

Спрощення форми обліку звітності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з питань спрощення форми обліку звітності

 

IIIкв.

2015р.

- " -

Виконано

Мінфін, ДФС: прийнято наступні накази міністерства:

1) від 25.03.2015 № 359 «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни та підакцизні товари (продукцію)»;

2) від 27.05.2015 № 520 «Про визнання таким, що втратив чинність наказу міністерства доходів і зборів від 30 грудня 2013 року № 867»;

3) від 17.06.2015 № 567 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 01 грудня 2009 року № 671» щодо відміни Розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, зареєстровано в Мін'юсті 02 липня 2015 за № 769/27214;

4) від 19.06.2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», зареєстровано в Мін'юсті 07 липня 2015 за № 799/27244;

5) від 19.06.2015 № 579 « Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» зареєстровано в Мін'юсті 07 липня 2015 за № 800/27245;

6) від 17.08.2015 № 719 «Про затвердження форми податкової декларації з рентної плати» (подано на державну реєстрацію до Мін'юсту);

7) від 17.08.2015 № 718 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства доходів і зборів України від 19.07.2013 № 288» (подано на державну реєстрацію до Мін'юсту).

8) від 17.08.15 № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» зареєстровано в Мінюсті 03.09.15 № 1051/27794).

Враховуючи викладене Уряду направлено лист Мінфіну від 25.09.2015 № 31-11110-03-3/30197 щодо зняття контролю виконання зазначеного пункту.

57

Забезпечення подання в електронній формі (за погодженням з ДФС) підрозділами Держветфітослужби, Держсанепідслужби та Держекоінспекції до податкових органів відомостей про результати здійснення ветеринарного, санітарно-епідеміологічного, фітосанітарного, екологічного контролю, необхідного для митного контролю і митного оформлення підконтрольних товарів

затвердження відповідних нормативно-правових актів, укладення міжвідомчих угод про інформаційне співробітництво

IVкв.

2015р.

Мінагрополітики

МОЗ

Мінприроди

Держветфіто-служба

Держсанепід-служба

Держекоінспекція

Мінфін

Не виконано:

Мінагрополітики, Держветфітослужба: з метою проведення митними органами ветеринарно-санітарного та фітосанітарного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України у формі попереднього документального контролю Держветфітослужбою та Держмитслужбою підписано угоду                   № 1950 від 15.12.2011 р. про інформаційне співробітництво між Державною митною службою України та Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України.

Держсанепідслужба: 31.10.2011 за № 1372 укладено міжвідомчу Угоду про інформаційне співробітництво між Державною митною службою України та Державною санітарно-епідеміологічною службою України, якою передбачено надання інформації щодо виданих висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Зазначеними виконавцями пропонується вважати даний захід виконаним.

Також повідомлено, що відповідна угода буде укладена Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів за захисту споживачів після завершення організаційно-правових процедур, пов’язаних із її утворенням. 

Держекоінспекція: розробляється звернення до центральних органів виконавчої влади щодо можливості укладання міжвідомчих угод про інформаційне співробітництв.

58

Удосконалення порядку взаємодії податкових органів і структурних підрозділів регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

внесення змін до наказу Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 27 грудня 1999р. № 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України"

Iкв.

2015р.

Мінагрополітики

Держветфіто-служба
ДФС

Не виконано

У зв’язку з набранням чинності 20 вересня 2015 р. Закону України від 22 липня 2014 року № 1602 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів" виникла необхідність розроблення проекту постанови про затвердження порядку проведення державного контролю на кордоні, що передбачено частиною тринадцятою статті 55 зазначеного Закону.

Держветфітослужбою розроблено та опрацьовується проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення державного контролю на кордоні вантажів з об’єктами санітарних заходів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України".

Після прийняття зазначеної постанови треба буде визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 27 грудня 1999 р. № 49 "Про затвердження Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України".

Проект знаходиться на доопрацюванні з урахуванням зауважень та пропозицій заінтересованих центральних органів  виконавчої влади.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на І квартал 2016 року.

59

Обмеження сфери здійснення ветеринарного, санітарно-епідеміологічного, фітосанітарного, екологічного контролю товарів, що переміщуються прохідним митним транзитом у контейнерах опломбованих вантажних автомобільних та залізничних транспортних засобів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення видів контролю товарів, що переміщуються прохідним митним транзитом"

IIIкв.

2015р.

Мінфін

ДФС

Мінагрополітики

МОЗ

Мінприроди

Держветфіто-служба
Держсанепід-служба
Держекоінспекція

Виконано

Мінфін, Держсанепідслужба, Мінагрополітики, МОЗ та Мінприроди : повідомлено про відсутність пропозицій щодо підготовки законопроекту.

Відповідно до законодавства у пунктах пропуску через державний кордон України всі види державного контролю товарів (крім радіологічного) здійснюються у формі попереднього документального контролю.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.15 № 1031 затверджено Перелік товарів, які підлягають державному контролю.

Зважаючи на вищевикладене, Мінфін вважає, що державний контроль товарів, що переміщуються прохідним митним транзитом і перебувають у герметичних, ізотермічних, ізольованих транспортних засобах або контейнерах, максимально спрощено шляхом його здійснення у формі попереднього документального контролю.

Дорученням Прем’єр-міністра України від 28.12.2015         № 20268/85/1-15 пропозицію щодо зняття пункту з контролю погоджено.

Покращення позицій України у рейтингу "Ведення бізнесу" (Doing Business)

 

60

Спрощення процедури отримання технічних умов у сфері будівництва, зокрема зменшення строків їх видачі з 15 робочих днів (30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж) до 10 робочих днів з дня надходження відповідної заяви

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" (реєстраційний номер 1546)

до прий-няття Закону

Мінрегіон

Міненерговугілля

НКРЕКП                (за згодою)

Виконано

Прийнято Закон України від 09.04.2015 № 320 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства".

61

Підвищення рівня захисту прав інвесторів

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" (реєстр. № 2259)

до прий-няття Закону

Мінеконом-розвитку

Виконано

Закон України від 07.04.2015 № 289 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» підписано Президентом України.

Набрання чинності з 01.05.2016 року/

 

62

Спрощення процедури приєднання до електромереж (другий ступінь 16 - 50 кВ, третій ступінь 50 - 160 кВ)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до електромереж"

II кв.

2015 р.

НКРЕКП                      (за згодою)

Не виконано

НКРЕКП: відповідно до протоколу № 79 засідання Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 доопрацьований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо фінансування послуг з приєднання до електричних мереж» надіслано до Міненерго вугілля разом з Мінекономрозвитку, Мінрегіоном, НКРЕКП.

НКРЕКП листом від 26.10.2015 № 11572/15/61-15 звернулася до Уряду з проханням зняти зазначений пункт з контролю або або визначити Міненерговугілля відповідальним виконавцем.

За результатами наради з питань доопрацювання проекту Закону України під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Г.Зубка від 27.07.2015 (доручення КМУ від 28.08.2015 № 35795/0/1-15) Мінрегіону доручено утворити робочу групу з підготовки нової редакції законопроекту щодо удосконалення процедури приєднання електроустановок споживачів до електричних мереж та забезпечити у місячний строк підготовку та подання.

 

63

Зменшення кількості (до трьох - чотирьох) обов'язкових документів, які подаються для здійснення адміністративних процедур під час експорту/імпорту

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення кількості документів, необхідних для митного оформлення"

IІкв.

2015р.

міністерства

інші центральні органи виконавчої влади

Виконано

Мінекономрозвитку: законопроекти «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності» (щодо скасування ліцензування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів) та «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду» внесено Урядом на розгляд Верховної Ради України – реєстраційні номери 2492а від 10.08.2015 та 2498а від 11.08.2015 відповідно.

Мінфін: митним законодавством передбачено подання для митного оформлення лише трьох обов’язкових документів, що містять відомості, необхідні для митного оформлення та не потребує внесення змін до Митного кодексу України.

Мінагрополітики, Держгеонадра, Держатомрегулювання, Держфітослужбою та ДФС поінформовано, що зазначене питання врегульовано законодавством.

64

Спрощення процедури забезпечення виконання договорів у судовому порядку

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України"

IIIкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку

Виконано

Мінекономрозвитку: Президентом України внесено на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

1. «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» (реєстраційний номер 2506а);

2. «Про виконавче провадження» (реєстраційний номер 2507а), 3. «Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо приватних виконавців)» (реєстраційний номер 2508а).

Пропозиції щодо зняття з контролю завдання Мінекономрозвитку направлено до Кабінету Міністрів України листом від 10.12.2015 № 3621-01/41591-01.

65

Удосконалення процедури врегулювання неплатоспроможності підприємств

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

IIкв.

2015р.

Мін'юст

Виконано

Мін'юст: проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства (щодо забезпечення європейських стандартів у сфері відновлення платоспроможності боржника та спрощення умов ведення бізнесу в Україні» подано на розгляд Верховної Ради України (реєстраційний номер 3163 від 22.09.2015 р.)

 

66

Скасування державної реєстрації договорів комерційної концесії

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Господарського кодексу України"

- " -

Мін'юст

Виконано

З набуттям чинності 05.04.2015 Закону України № 191 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» завдання вирішено шляхом внесення відповідних змін до Цивільного та Господарського кодексів України.

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності в аграрній галузі

67

Скасування державної реєстрації преміксів та готових кормів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину"

- " -

Мінагрополітики


 

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

Мінагрополітики: відповідно до пп. 6 п. 1 витягу з протоколу № 71 засідання Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року прийнято рішення зняти з розгляду проект Закону України «Про безпечність і гігієну кормів», натомість Мінагрополітики забезпечити супроводження у Верховні Раді України законопроектів (реєстраційнині номери 2845 та 2845-1) із зазначеного питання.

68

Скасування граничної торговельної надбавки (націнки), вимог щодо укладення договорів та строків отримання виручки, зокрема узгодження норм Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" з нормами Закону України "Про ціни і ціноутворення"

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

IIIкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку
Мінагрополітики
Мін'юст

Виконано.

Мінагрополітики розроблено проект Закону України «Про стимулювання розвитку агропромислового сектору України» (нова редакція Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»).

Листом від 30.12.2015 р. № 31-11-3-6/21278 законопроект подано до Кабінету Міністрів України.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині відповідального виконавця (Мінагрополітики) та  коригування строків виконання на І квартал 2016 року.

69

Удосконалення законодавства у сфері виробництва та реалізації органічної сільськогосподарської продукції (сировини) для забезпечення повноцінного та ефективного розвитку її виробництва

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини"

IIIкв.

2015р.

Мінагрополітики

Не виконано

Мінагрополітики: робочою групою створеної при Мінагрополітики, завершується підготовка принципово нової редакції Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» з урахуванням пропозицій представників органічного сектору та максимально адаптовану до нормативних документів ЄС.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІII квартал 2016 року.

70

Удосконалення нормативно-правового механізму регулювання обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву, зокрема шляхом запровадження економічних стимулів для обміну земельними ділянками та уникнення дроблення ділянок

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах одного земельного масиву (поля)"

- " -

Мінагрополітики
Мінеконом-розвитку

Не виконано

Мінагрополітики, Держгеокадастр: розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обміну земельних ділянок, розташованих у межах масиву земель сільськогосподарського призначення», який направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Проект перебуває на доопрацюванні з урахуванням зауважень та пропозицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади (листом від 30.12.2015 р. № 37-13-5-7/21193 доопрацьовану редакцію проекту направлено на погодження до ДРС).

Аналогічне завдання передбачено пунктом 215 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Запропоновано пункт 70 виключити.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на I квартал 2016 року.

 

71

Збільшення обсягів насіння, яке ввозиться з метою досліджень, польового тестування, зокрема з розрахунку один зразок насіння на один рік на одну точку досліджень, за умови, що кількість точок дослідження не може перевищувати 30

внесення змін до наказу Мінагрополітики від 20.02.2013 р. N 116 "Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування"

IIкв.

2015р.

Мінагрополітики

Виконано

Мінагрополітики: затверджено наказ від 01.07.2015 № 252 "Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування", який зареєстровано в Мін'юсті 17 липня 2015 року за № 856/27301.

72

Запровадження процедури реєстрації авторських прав на сорти рослин юридичною особою за умови декларативного підтвердження наявності трудових відносин з автором сорту (селекціонером)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"

- " -

- " -

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

Мінагрополітики: Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність до європейських та міжнародних вимог) (реєстраційний номер 1460-1 від 24.12.2014 р.). Проект Закону України,  розроблений народним депутатом України Мірошниченко І.В.,  прийнято Верховною Радою України.

Зазначеним проектом, зокрема, передбачається внести зміни до статті 17 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", якими передбачити, що інформація про наявність трудового договору чи договору про створення за замовленням відображається у заявці на сорт рослин. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації про наявність трудового договору чи договору про створення за замовленням відповідно до чинного законодавства.

Мінагрополітики підтримує зазначений проект та вважає, що розроблення іншого проекту Закону України наразі не вбачається доцільним. Ураховуючи зазначене, Мінагрополітики листом від 16.07.2015 № 37-13-2-6/12050 звернулося до Кабінету Міністрів України з пропозицією вважати завдання виконаним.

73

Удосконалення процедур управління Гарантійним фондом виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, зокрема встановлення добровільності участі зернових складів у цьому Фонді

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про зерно та ринок зерна в Україні" та "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

III кв.

2015р.

Мінагрополітики
Мінеконом-розвитку

Виконано.

Мінагрополітики: проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно» 17.12.2015 подано на розгляд Уряду.

74

Скасування системи контролю за сівозмінами

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання оренди землі"

II кв.

2015р.

Мінагрополітики

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

Мінагрополітики: Законом України від 12.02.2015 № 191-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)" виключено абзац п’ятий частини першої статті 30 та статтю 331 Закону України "Про охорону земель", частину четверту статті 22 Земельного кодексу України (далі – Кодекс). Разом з тим, у Кодексі залишилися чинними норми, які потребують приведення у відповідність до Закону України № 191-VIII.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов’язаних із розробкою проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь" (реєстр. № 2902 від 19.05.2015), яким пропонується усунути наявні протиріччя в законодавстві у зв’язку з прийняттям Закону України № 191-VIII (внесено народним депутатом України Козаченком Л.П.).

Мінагрополітики на виконання доручення Уряду опрацьовано проект Закону України № 2902 разом із Мінекономрозвитку, Мінрегіоном, Мінфіном, Мін'юстом та Держгеокадастром.

Усіма заінтересованими центральними органами виконавчої влади зазначено, що Законом України № 191-VIII внесено зміни до законодавства в частині скасування нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах та обов'язковості розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.

Таким чином, Законом України № 191-VIII скасовано систему контролю за сівозмінами, а тому потреба у розробці та поданні до Кабінету Міністрів України проекту Закону передбаченого пунктом 74 Плану заходів відсутня.

Ураховуючи наведене, пункт 74 Плану заходів вважати таким, що не потребує подальшого законодавчого врегулювання та зняти його з контролю.

75

Скасування необхідності розроблення проектів землеустрою, що передбачають еколого - економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і запровадження контролю якості ґрунтів для тих суб'єктів господарювання, що використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, період оренди землі яких становить не менш як 10 років

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання оренди землі"

II кв.

2015р.

Мінагрополітики

Виконано.

Мінагрополітики: Розроблено проект Закону України, яким регулюються питання в сфері раціонального, заощадливого використання земельних ресурсів та запровадження контролю за якісним станом ґрунтів для тих суб’єктів господарювання, що використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, період оренди яких становить не менш як 10 років.

Проект Закону України подано на розгляд до Кабінету Міністрів України (лист від 06.01.2016 № 37-13-5-6/154).

 

76

Спрощення та адаптація системи регулювання безпечності та якості кормів до вимог законодавства Європейського Союзу

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про безпечність та гігієну кормів"

- " -

Мінагрополітики

Держветфіто-слжба

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

Мінагрополітики: відповідно до пп. 6 п. 1 витягу з протоколу № 71 засідання Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року прийнято рішення зняти з розгляду проект Закону України «Про безпечність і гігієну кормів», натомість Мінагрополітики забезпечити супроводження у Верховні Раді України законопроектів (реєстраційні номери 2845 та 2845-1) із зазначеного питання.

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у харчовій галузі

 

77

Скасування обов'язкової сертифікації харчових продуктів

внесення змін до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від               01.02.2005 р. N 28, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Держстандарту від 2 червня 1997 р. N 322

II кв. 2015р.

Мінеконом-розвитку

Виконано.

Затверджено наказ Мінекономрозвитку від 06.05.2015 № 451 "Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації", яким:

- скасовано наказ Держстандарту від 02.06.1997 № 322;

- виключені продукти дитячого харчування з переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, (внесені зміни до наказу Держспоживстандарту від 01.02.2005 № 28).

Затверджено наказ Мінекономрозвитку від 13.11.2015 № 1443 “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації”, зареєстровано в Мінюсті за № 1480/27925 від 27.11.2015, яким виключена алкогольна продукція з переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

78

Скасування обов'язкової сертифікації продуктів дитячого харчування

внесення змін до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 1 лютого 2005 р. N 28

- " -

- " -

Виконано.

Мінекономрозвитку: затверджено наказ від 06.05.2015 № 451, зареєстрований в Мін’юсті 15.05.2015 за № 546/26991) щодо виключення продуктів дитячого харчування з переліку продукції, що підлягає обов‘язковій сертифікації.

79

Підготовка нормативно-правових актів з питань державних закупівель дитячого харчування та харчових продуктів, що застосовуються під час клінічного харчування (парентеральне та ентеральне харчування)

затвердження наказу Мінекономрозвитку щодо державних закупівель дитячого харчування та харчових продуктів, що застосовуються під час клінічного харчування

- " -

- " -

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

Мінекономрозвитку: завдання пропонується вважати виконаним, оскільки це питання врегульоване з огляду на наступне. Мінекономрозвитку направлено лист до Кабінету Міністрів України від 11.12.2015 № 3301-01/30418-01 з проханням вважати виконаним та зняти завдання з контролю.

Відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 24.04.2012 № 503 «Про затвердження Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами» можуть закуповуватись за рамковими угодами продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування. Зазначена позиція відповідає коду 10.86.1 «Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування» Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 (далі – ДКПП), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457.

Предмет закупівлі товарів і послуг, відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 26.07.2010 № 921 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» визначається замовниками самостійно за показником п’ятого знака (класифікаційне угруповання «категорія») ДКПП із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

80

Скорочення переліку об'єктів державного цінового регулювання за результатами оцінки ефективності здійснення інтервенційних операцій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

- " -

Мінагрополітики

Виконано.

Мінагрополітики: проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" подано на розгляд Кабінету Міністрів України (лист від № 37-11-3-6/21278), яким майже в двічі зменшено об’єкти державного цінового регулювання.

07.09.2015 законопроект схвалено на Урядовому комітеті з питань економічного розвитку та європейської інтеграції. 3 листопада 2015 законопроект направлено на перепогодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

81

Удосконалення форми № 1-ТН (МС) спеціалізованої товарної накладної на перевезення молочної сировини

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р.        № 207" та

 

 

внесення змін до наказу Мінагрополітики від  1 липня 2002 р. № 176 "Про затвердження інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі";

наказу Мінтрансу від 14 жовтня 1997 р. N 363 "Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні"

IIкв.

2015р.

Мінагрополітики

Мінінфра-структури

Не виконано.

У Верховній Раді України за № 3713 від 24.12.2015 зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу. Таким чином, постанову Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 207 необхідно буде привести у відповідність до цього Закону (у разі його ухвалення).

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на I квартал 2016 року.

Виконано.

Мінагрополітики прийнято наказ від 01.12.2015 р. № 457 «Про затвердження інструкцій та форм первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі», зареєстрований у Мін’юсті 17.12.2015 р. за № 1581/28026.

 

82

Удосконалення законодавства у сфері забезпечення належної якості та безпечності дитячого харчування для удосконалення подальшого розвитку вітчизняного виробництва такої продукції

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування"

IIкв.

2015р.

Мінагрополітики

Виконано.

Мінагрополітики: проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відносин у сфері дитячого харчування» листом від 14.12.2015 № 37-32-4-6/20376 подано до Кабінету Міністрів України.

83

Визначення вимог до новітніх харчових продуктів, зокрема критеріїв, за якими такі продукти відрізняються від інших харчових продуктів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про новітні харчові продукти"

- " -

Мінагрополітики

МОЗ

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

Мінагрополітики, МОЗ: Законом України від 22.06.2014                    № 1602 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів", який набирає чинності 20.09.2015 року, Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" викладено у новій редакції, як Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів". Зазначеним Законом України надано визначення терміну "новітній харчовий продукту чи інгредієнт", передбачена процедура державної реєстрації новітніх харчових продукт, а також вимоги до їх виробництва та обігу.

Ураховуючи зазначене, пропонується пункт 83 Плану заходів вважати таким, що виконано.

84

Створення нормативної бази для розроблення та застосування нових технологій виробництва упаковки та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами"

IIкв.

2015р.

Мінагрополітики
МОЗ

Не виконано.

Мінагрополітики: проект Закону України «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами» з 22.12.2015 р. знаходиться у Мін’юсті для проведення правової експертизи. 

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на I квартал 2016 року.

 

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у будівельній галузі

85

Недопущення обмеження дії містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки у разі розроблення, оновлення чи внесення змін до містобудівної документації

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

- " -

Мінрегіон

Виконано

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності» листом від 30.09.15 № 12/20-14-2919 подано на розгляд Уряду.

86

Встановлення єдиної спрощеної процедури надання поштової адреси об'єкту будівництва

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо єдиної спрощеної процедури надання поштової адреси об'єкту будівництва

- " -

- " -

Виконано

Мінрегіон: проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності», яким, зокрема, охоплюється питання встановлення єдиної спрощеної процедури надання поштової адреси об’єкту будівництва, листом від 30.09.15 № 12/20-14-2919 внесено на розгляд Уряду.

87

Визначення вичерпного переліку підстав для повернення декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт для усунення виявлених недоліків

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства" (реєстраційний номер 1546)

до прийняття Закону

- " -

Виконано

Мінрегіон: прийнято Закон України від 09.04.2015 № 320 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства».

88

Запровадження попередньої реєстрації замовником будівництва майнових прав на квартири, які реалізуються до прийняття житлового будинку в експлуатацію

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р.        N 868"

IIкв.

2015р.

Мін'юст

Не виконано.

Мін'юстом зазначено, що статтею 33 проекту Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (реєстраційний номер 2982 від 02.06.201) визначені особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, будівництво яких здійснюється із залученням коштів фізичних та юридичних осіб. Законопроект Мін'юстом підтримується.

Однак під час доопрацювання тексту проекту Закону до другого читання народними депутатами були внесені пропозиції щодо виключення із тексту Закону положень щодо особливостей державної реєстрації майнових прав на об’єкти нерухомого майна, будівництв яких здійснюється із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.

У зв’язку із необхідністю додаткового вивчення питання порядку реєстрації таких прав, думки та позиції громадськості та недопущення так званої «подвійної реєстрації» спочатку майнових прав, а потім речових прав на нерухоме майно Мін’юстом запропоновано пункт 88 Плану заходів виключити.

89

Вирішення питання щодо:
демонополізації та дерегуляції потенційно конкурентних ринків у сфері житлово-комунальних послуг та їх розвитку, забезпечення доступу до них нових учасників, зокрема переведення відносин у сфері управління (обслуговування та утримання) багатоквартирних будинків на ринкові засади припинення державного регулювання цін на послуги з управління багато-квартирним будинком (встан-овлення цін за домовленістю сторін) спрощен-ня процедури укладення договорів про надан-ня житлово-комунальних послуг у багатоквартирних будинках

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (реєстраційний номер 1581)

до прийняття Закону

Мінрегіон

Не виконано.

Законопроект реєстраційний номер 1581 у повторному першому читанні взято за основу.

90

Запровадження вільного вибору співвласниками багато квартир-них будинків способів управління спільним майном багатоквартирного будинку та осіб, які здійснюють таке управління на договірних засадах

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (реєстраційний номер 1565)

до прийняття Закону

Мінрегіон

Виконано

Прийнято Закон України від 14.05.2015 № 417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

91

Запровадження єдиних вимог до технологічних регламентів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, розроблення плану заходів з розвитку систем очищення питної води

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання"

IIIкв.

2015р.

- " -

Виконано.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачання» 30.12.2015 внесено на розгляд Уряду.

 

92

Забезпечення надання можливості юридичним та фізичним особам у разі оренди державного та/або комунального майна самостійно здійснювати вибір суб'єкта оціночної діяльності, який має необхідні документи для проведення оцінки державного та/або комунального майна

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та "Про Фонд державного майна України"

- " -

Мінеконом-розвитку

Мінрегіон
Фонд державного майна

Виконано.

Законопроект 16.12.2015 схвалено на засіданні Уряду

 

93

Спрощення форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013  № 440"

IIкв.

2015р.

МВС
ДСНС

Виконано

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 311.

 

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у галузі електроенергетики

 

94

Розмежування повноважень національних комісій, що здійснюють регулювання природних монополій, та центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії"

IIкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку Мін'юст

інші центральні органи виконавчої влади

Не виконано.

Пропонується зняти з контролю.

Законом України від 02.06.2015 №499 “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів)” внесено зміни до законів України “Про електроенергетику”, “Про природні монополії” та “Про ціни і ціноутворення”, згідно з якими, зокрема:

-  уточнено завдання НКРЕКП стосовно встановлення цін (тарифів) у галузі електроенергетики

-  визначені Законом України “Про ціни і ціноутворення” основні засади цінової політики розповсюджено на діяльність суб’єктів природних монополій та на суміжних ринках.

Мінекономрозвитку до Кабінету Міністрів України направлено лист від 10.12.2015 № 3251-01/41440-01 з проханням зняти з контролю пункт 94 як виконаний.

Резолюцією від 17.12.2015 № 49679/1/1-15 доручено ДРС разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади опрацювати питання та подати узгоджені пропозиції щодо виконання пункту.

95

Виключення з переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, об'єктів, що виробляють теплову та/або електричну енергію з біомаси та біогазу, рівень екологічного впливу яких має місцевий характер

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р.       № 808"

- " -

Мінприроди

Мінрегіон

Держенерго-ефективності

Знято з контролю.

Мінприроди: Переліком видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженим постановою Уряду від 28.08.2013 № 808  відсутні вид діяльності та об’єкти, що виробляють теплову та/або електричну енергію з біомаси та біогазу і становлять екологічну небезпеку, рівень екологічного впливу яких має місцевий характер.

Крім того, законодавчо не встановлені способи визначення рівня екологічного впливу об’єктів, діяльність яких має місцевий характер.

96

Створення конкурентних умов для виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" з метою забезпечення створення конкурентних умов для виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

IIкв.

2015р.

Міненерговугілля
Держенерго-ефективності

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

Міненерговугілля, Держенергоефективності: прийнято Закон України від 04.06.2015 № 514 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії», який містить положення, спрямовані на виконання даного пункту Плану заходів, та включає положення розробленого Агентством проекту Закону.

Проект Закону України «Про ринок електричної енергії», яким, зокрема, передбачається врегулювати питання щодо виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії з урахуванням зауважень та пропозицій зацікавлених міністерств та відомств, а також після відповідних консультацій із представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Світового банку листом від 30.11.2015 р.  № КМ/1-32-3904 направлено до Кабінету Міністрів України.

97

Запровадження системи стимулюючого тарифоутворення

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії"

IVкв.

2015р.

НКРЕКП                      (за згодою)
Держенерго-ефективності

Виконано.

НКРЕКП розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання» який схвалено Урядом 09.12.2015.

Крім того, Держенергоефективності спільно з НКРЕКП розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії» щодо запровадження обов’язкового стимулюючого регулювання».

Відповідно до наданих пропозицій та зауважень законопроект було доопрацьовано та 26.06.2015 направлено на повторне погодження до НКРЕКП.

 

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у нафтогазовій галузі

98

Запровадження спрощеного цифрового доступу в режимі реального часу до "вторинної геологічної інформації"

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.1995 №423"

IVкв.

2015р.

НКРЕКП                      (за згодою)
Держенерго-ефективності

Не виконано.

НКРЕКП: запропоновано виключити зі списку відповідальних виконавців, оскільки питання не належить до компетенції Комісії.

Проект постанови Кабінету Міністрів України розробляється Мінприроди.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині визначення відповідальних виконавців (Мінприроди Держгеокадастр) коригування строків виконання на ІV квартал 2016 року.

99

Скасування вимоги щодо обов'язковості додавання в автомобільні бензини 5 відсотків біоетанолу

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива"

- " -

Мінеконом-розвитку

Виконано.

Прийнято Закон України від 12.02.2015 № 191 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)”. Мінекономрозвитку направлено до Кабінету Міністрів України лист від 10.12.2015 № 3621-01/41465-01 з проханням зняти з контролю пункт 99 як виконаний.

100

Прийняття нової редакції Кодексу України про надра, яка передбачатиме визначення понять "функції оператора", "договірне спільне підприємство", "механізм передачі спеціальних дозволів", "концепт мінімальної робочої програми та мінімального робочого зобов'язання", "обов'язковість регулювання специфіки видобування нетрадиційних вуглеводнів", а також регулювання питання оприлюднення геологічної інформації щодо стратегічних ресурсів, зокрема нафти і газу, в межах, передбачених законодавством

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України нової редакції Кодексу України про надра

- " -

Мінприроди
Держпраці

Не виконано.

Мінприроди: розроблений Мінприроди проект Кодексу про надра обговорено на робочій нараді під головуванням заступника Міністра екології та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції Вронської Г.О. та сформовано принципові зауваження до проекту. На даний час проект доопрацьовується. В зв’язку з тим, що Програмою діяльності Кабінету Міністрів України передбачено децентралізація та передача функцій на місцевий рівень Проект потребує суттєвого доопрацювання.

Крім того, постановою Верховної Ради України від 04.06.2015 № 509 встановлено розгляд та прийняття нової редакції Кодексу України про надра у 2015-2016 роках.

 Мінприроди запропоновано перенести строк реалізації заходу на IV квартал 2016 року (лист до Уряду від 24.09.2015 № 5/1-6/1185-15).

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІV квартал 2016 року.

101

Запровадження спрощеного порядку використання землі протягом геологічної розвідки

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України та Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

IV кв.

2015р.

Мінприроди

Виконано за рахунок іншого законодавчого акта.

Народним депутатом Бєльковою О.В. внесено до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» (реєстраційний номер 3096), який узгоджено з Мінприроди.

 

102

Прийняття нових гармонізованих з нормами Європейського Союзу правил розробки нафтогазових родовищ

затвердження наказу Мінприроди "Про затвердження правил розробки нафтових і нафтогазових родовищ"

- " -

Мінприроди
Держпраці

Не виконано.

Проект наказу листами від 17.11.2015 № 15020/13/04-15 та       № 15026/13/04-15 направлено на погодження до Міненерговугілля та ДРС відповідно.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІІ квартал 2016 року.

 

103

Скасування вимоги щодо необхідності ведення державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива"

- " -

Держенерго-ефективності

Виконано

Держенергоефективності:

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» зареєстровано у Верховній Раді України від 15.10.2015 за №3330.

104

Удосконалення нормативно-правового регулювання ринку природного газу з урахуванням основних вимог законодавства ЄС, у тому числі тих, що передбачені Директивою 2009/73/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та Регламентом 715/2009 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про умови доступу до мереж передачі природного газу

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про ринок природного газу" (реєстраційний номер 2250)

до прийняття Закону

Міненерговугілля

Виконано

Прийнято Закон України від 09.04.2015 № 329 “Про ринок природного газу”

Мінюстом зареєстровано постанови НКРЕКП, потрібні для імплементації закону «Про ринок газу». Це зокрема Кодекс газотранспортної системи, Кодекс газорозподільної системи, Кодекс газових сховищ, Правила постачання природного газу (постанови НКРЕКП 2493, 2494, 2495 та 2496 від 30.09.2015 відповідно).

 

105

Удосконалення процедури реєстрації нафтогазових свердловин

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації права власності на магістральні та промислові трубопроводи, автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв'язку, залізничні колії та правового режиму гірничих виробок і свердловин"

IIкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку
інші центральні органи виконавчої влади

Виконано з урахуванням іншого законодавчого акта

Мінекономрозвитку: Пропонується вважати виконаним, у зв’язку з тим, що у Верховній Раді України зареєстрований ініційований народним депутатом О.В.Бєльковою  проект Закону України ′′Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі′′ (реєстраційний номер 3096),

Законопроект підтримується Мінприроди.

 

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері інформаційних технологій

 

106

Удосконалення правового регулювання програмного забезпечення

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення правового регулювання програмного забезпечення)"

IVкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку
ДСІВ
ДФС

Виконано.

Пропонується зняти з контролю.

Законопроект 16 грудня 2015 схвалено на засіданні Уряду.

 

107

Запровадження процедури публікації відомостей про заявки на промисловий зразок з метою надання можливості подання заперечення третіми особами на підставі невідповідності заявленого об'єкта умовам патентоспроможності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"

- " -

Мінеконом-розвитку

ДСІВ

Виконується за рахунок положень іншого законопроекту

Мінекономрозвитку: проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності» 29.09.2015 направлено до Мін’юсту для проведення правової експертизи.

ДСІВ: ініційовано зняття з контролю розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки на розгляді Верховної Ради України (реєстраційний номер 2352) знаходиться альтернативний законопроект, що містить положення про публікацію заявок на промислові зразки та спрямований на вирішення відповідних проблемних питань у сфері охорони прав.

ДСІВ висловлено готовність здійснювати подальше супроводження законопроекту № 2352.

108

Забезпечення розвитку ринку електронної комерції

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про електронну комерцію" (реєстраційний номер 0957)

до прийняття Закону

Мінеконом-розвитку

Виконано.

Мінекономрозвитку:

Прийнято Закон України “Про електронну комерцію” від 03.09.2015 № 675-VIII.

109

Удосконалення нормативно-правового регулювання електронного документообігу з метою наближення умов його застосування до документообігу на паперових носіях

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про електронні довірчі послуги"

IVкв.

2015р.

Мін'юст

Мінрегіон

Адміністрація
Держспецзв'язку

Державне агентство з питань електронного урядування

Виконано

Мін'юст: проект Закону України «Про електронні довірчі послуги» подано на розгляд до Верховної Ради України (реєстраційний номер 2544-а).

 

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про електронну документацію та електронний документообіг" (нова редакція)

- " -

Мінрегіон

Державне агентство з питань електронного урядування
Мін'юст

Адміністрація Держспецзв'язку

Не виконано.

Мінрегіон: вважає за недоцільне розробку проекту Закону України «Про електронну документацію та електронний документообіг» у новій редакції.

Чинний Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів.

Відносини у цій сфері  регулюються законодавством України а також постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади» та іншими нормативно-правовими актами.

Мінюстом підписано наказ від 11.11.2014 № 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», який встановлює не тільки вимоги до порядку зберігання щодо впровадження електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, організації роботи з електронними документами у діловодстві в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та щодо їх підготовки до передавання на архівне зберігання.

При Державному агентстві з питань електронного урядування України утворено робочу групу з питань розроблення формату даних електронного документу.

Для вирішення проблемних питань запровадження електронного документообігу врахуванням досвіду й рекомендацій Європейського Союзу Державним агентством з питань електронного урядування України ініційовано створення національного формату електронного документа контейнерного типу, який дозволятиме зберігання, окрім основного документа всіх необхідних додаткових файлів, електронних цифрових підписів та метаданих, які описують історію роботи з документом, не прив’язуючись до системи електронного документообігу.

Такий підхід дозволить кожному суб’єкту сформувати електронний документ, скориставшись он-лайн сервісом або прикладною програмою, та відправити його електронною поштою чи на відповідному носії інформації.

 

затвердження наказу Адміністрації Держспецзв'язку "Про затвердження правил посиленої сертифікації"

- " -

Адміністрація Держспецзв'язку
СБУ (за згодою)

Мін'юст

Мінрегіон

Державне агенство з питань електронного урядування

Не виконано.

Адміністрацією Держспезвязку ініційовано перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування цього завдання, оскільки зазначений нормативно-правовий акт не стосується питань дерегуляції господарської діяльності (лист від 16.11.2015 № 05/01/02-4844).

Віце-прем’єр-міністром України Г.Г. Зубком погоджено відповідні зміни до Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності в установленому порядку (лист від 22.12.2015 3 48926/1/1-15).

Подальшу роботу стосовно підготовки проекту наказу буде проведено після прийняття Верховною Радою України Закону України «Про електронні довірчі послуги»(реєстраційний номер 2544-а), яким передбачено завдання щодо прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на імплементацію його положень.

 

110

Забезпечення вільного обігу об'єктів інтелектуальної власності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми договорів на право використання об'єктів авторського та суміжних прав"

IVкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку

ДСІВ

 

Виконано.

Пропонується зняти з контролю.

Законопроект 16 грудня 2015 схвалено на засіданні Уряду.

 

111

Спрощення процедури узгодження та визначення порядку оподаткування операцій з електронними грошима

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення порядку оподаткування операцій з електронними грошима"

IIIкв.

2015р.

Мінфін
ДФС
Мінеконом-розвитку

Виконано за рахунок положень іншого законопроекту

Мінфін: у Верховній Раді України зареєстровано законопроект (реєстраційний номер 2448 від 20.03.2015) щодо вдосконалення оподаткування операцій, пов’язаних з використанням платіжних терміналів та здійснення контролю за такими операціями, що забезпечить більш ефективне адміністрування податків. (розроблений народним депутатом України Кобцевим М.В.). Зазначений законопроект підтримувався Мінфіном із врахуванням висловлених зауважень.

Враховуючи викладене, направлено лист Уряду від 25.09.15 № 31-11110-03-3/30197 щодо зняття з контролю зазначеного пункту.

Резолюцією Віце-прем’єр-міністра України–Міністра культури України В.Кириленка від 09.10.2015 № 20268/39/1-15 Мінфіну доручено забезпечити належне супроводження зазначеного законопроекту.

112

Встановлення вільного доступу до реєстрів заявок на знаки для товарів та послуг

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань охорони прав на знаки для товарів та послуг"

IVкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку

ДСІВ

 

Не виконано.

Мінекономрозвитку: проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності» 29.09.15 направлено до Мінюсту для проведення правової експертизи.

ДСІВ поінформовано про відсутність офіційного реєстру заявок на реєстрацію об’єктів права інтелектуальної власності, в тому числі, знаків для товарів і послуг. ДСІВ забезпечує ведення державних реєстрів охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності (патенти/свідоцтва).

Надання доступу до поданих заявок на знаки для товарів і послуг та до зареєстрованих знаків передбачено положеннями статті 193 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

На реалізацію зазначеної статті направлений захід, передбачений  пунктом 157 «Забезпечення здійснення заходів з надання доступу до даних щодо заявок на торговельні марки та інформації про реєстрацію таких марок» Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847. Строк виконання зазначеного заходу для ДСІВ визначено на грудень 2016 року.

Разом з тим, ДСІВ з 21.08.2015 на своєму веб-сайті відкрито online доступ до інформації про заявки на торговельні марки.

 

113

Створення прозорого механізму надання права на маркування контрольними марками та здійснення контролю за їх цільовим використанням

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"

 

- " -

- " -

Виконано

Мінекономрозвитку: ДСІВ розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізувальних творів, фонограм, відеограм, компютерних програм, баз даних», який

 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстраційний номер 3384 від 30.10.2015). .

114

Спрощення електронної взаємодії суб'єктів владних повноважень із суб'єктами господарювання в частині перегляду умов підключення органів державної влади до глобальних мереж передачі даних

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 р.   N 522"

 

IIкв.

2016р.

Адміністрація Держспецзв'язку

Державне агенство з питань електронного урядування

ДФС

У стадії виконанання.

Адміністрація Держспецзв'язку: станом на 10.09.2015 здійснюється підготовка відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України.

Спрощення умов провадження підприємницької діяльності у сфері телекомунікацій

 

115

Скасування надання дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від  17.10.2013 р. N 761"

- " -

Мінеконом-розвитку
МОЗ
Держсанепід-служба

У стадії виконання

Мінекономрозвитку: розроблення проекту постанови потребує внесення змін до Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу» 16 грудня 2015 схвалено на засіданні Уряду. Відповідний проект постанови Уряду буде направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади після вирішення питання на законодавчому рівні.

Подальша робота над проектом можлива після прийняття Закону, передбаченого пунктом 5 цього Плану заходів.

116

Узгодження норм Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо надання дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу

IVкв.

2015р.

Мінеконом-розвитку
МОЗ

Виконано.

Пропонується зняти з контролю.

Законопроект 16 грудня 2015 схвалено на засіданні Уряду.

 

 

117

 

Спрощення процедури розміщення технічних засобів телекомунікацій на об'єктах будівництва, існуючих будинках, будівлях, спорудах та у приміщеннях

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України:

IIIкв.

2015р.

Мінрегіон

Виконано

Дорученням Уряду від 20.10.2015 № 4359/0/1-15 зазначений пункт вважається виконаним та знято з контролю.

Змінами, внесеними до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», визначено шляхи врегулювання питань стосовно об’єктів будівництва, будівництво яких не потребує оформлення права на виконання будівельних робіт, у тому числі технічних засобів телекомунікацій.

проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від  13 квітня 2011 р. N 461 і 466"

IIкв.

2015р.

Адміністрація Держспецзв'язку

Мінрегіон

Не виконано.

Адміністрація Держспецзв'язку: розроблено та направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади відповідний проект постанови.

Мінрегіоном за результатами опрацювання не підтримано проект постанови як такий, що не відповідає вимогам Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Адміністрація Держспецзв'язку (лист від 02.07.2015                       № 16/01/02-1675) звернулася до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо коригування терміну виконання підпункту 2 пункту 117 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, визначивши його після виконання підпункту 1 пункту 117.

Листом від 02.07.2015 № 16/01/02-1675 Адміністрація Держспецзв’язку поінформувала Кабінет Міністрів України про неможливість виконання підпункту 2 пункту 117 Плану заходів у визначений строк та зазначено, що виконання пунктів 117.1. 117.2 Плану заходів залишається актуальним для сфери телекомунікацій і наполягає на необхідності врегулювання зазначеної проблеми.

Адміністрація Держспецзв’язку на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.12.2015 № 48771/1/-15 листом від 15.12.2015 № 6/01/02-3204 повідомила Кабінет Міністрів України щодо виконання підпункту 2 пункту 117 Плану заходів. 22.12.2015  Адміністрація Держспецзв’язку отримано доручення Кабінету Міністрів України від 21.12.2015 № 48771/16/1-15 щодо спільного розгляду з Мінрегіоном та ДРС в установленому порядку листа Адміністрації Держспецзв’язку від 15.12.2015 № 16/01/02-3204.

Мінрегіоном запропоновано перенести строк виконання та визначити Мінрегіон головним виконавцем.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІV квартал 2016 року.

118

Скасування вимоги щодо обов'язковості виведення сигналів про спрацювання пожежної автоматики об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу, що вбудовані (прибудовані), надбудовані, на пульти пожежного спостереження. Встановлення вимог щодо обов'язковості подання операторами, які укладають з підрядними компаніями угоди на надання послуг з обслуговування систем пожежогасіння та пожежної сигналізації на базових станціях, копій таких угод та копії ліцензії підрядної компанії до відповідального регіонального департаменту ДСНС та обов'язковості укладення мобільним оператором у разі неможливості укладення угоди з підрядними компаніями угоди з обслуговуючою компанією від ДСНС щодо виведення сигналів про спрацювання пожежної автоматики

внесення змін до Правил щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів рухомого (мобільного) зв'язку та безпроводового доступу, затверджених наказом МНС від 05.05.2009 р. N 303

- " -

МВС
ДСНС

Виконано.

ДСНС: Наказом МВС від 21.12.2015 №1598 «Про визнання таким, що втратив чинність наказ МНС України від 5 травня 2009 року № 303», який направлено на реєстрацію до Мінюсту, наказ МНС України від 5 травня 2009 року № 303 визнано таким, що втратив чинність.

Крім того, 01.07.2015 набув чинності ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», який містить вимоги будівельних норм до проектування, монтування, перевірки відповідності і підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту.

За взаємною згодою учасників наради за участю представників бізнесу, операторів мобільного зв’язку, МВС, Мінрегіону та ДСНС було підтримано пропозицію ДСНС недоцільності виконання другої частини даного пункту Плану заходів.

 

 

 

119

Забезпечення гармонізації процедури виділення та перерозподілу (рефармінгу) радіочастотного ресурсу з вимогами законодавства ЄС з метою підвищення ефективності його використання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (нова редакція)

IIкв.

2017р.

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
Мінеконом-розвитку
Міноборони

У стадії виконання

Адміністрація Держспецзв'язку: на даний час здійснюється вивчення іноземного досвіду. Разом з цим, під час підготовки відповідного проекту Закону України будуть враховані рішення, прийняті на засіданні Всесвітньої конференції радіозв’язку (листопад 2015 року).

120

Забезпечення технологічної нейтральності у різних діапазонах частот для надання споживачам телекомунікаційних послуг із застосуванням різноманітних телекомунікаційних технологій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (нова редакція)

- " -

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)
Мінеконом-розвитку

У стадії виконання

Адміністрація Держспецзв'язку: на даний час здійснюється вивчення іноземного досвіду. Разом з цим, під час підготовки відповідного проекту Закону України будуть враховані рішення, прийняті на засіданні Всесвітньої конференції радіозв’язку (листопад 2015 року).

 

121

Скасування ліцензування видів діяльності у сфері телекомунікацій та впровадження повідомного принципу провадження такої діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повідомного принципу провадження діяльності у сфері телекомунікацій"

IIIкв.

2015р.

Адміністрація Держспецзв'язку
НКРЗІ (за згодою)

Мінеконом-розвитку

Виконано.

Адміністрація Держспецзв'язку: з метою запровадження повідомного принципу провадження діяльності у сфері телекомунікацій, а також їх адаптації до вимог директив ЄС, зазначених в Угоді про асоціацію підготовлено проект Закону України, який 05.01.2016 схвалено на засіданні Уряду та надіслано до Адміністрації Президента України для його подальшого внесення до ВР України.

 

розроблення відповідних проектів нормативних та регуляторних актів

після            прийняття         Закону

- " -

У стадії виконання

122

Вжиття заходів для укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Угоди АСАА) для сфери радіо- і телекомунікаційного термінального обладнання

розроблення проекту Технічного регламенту, що відповідає Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 квітня 2014 р. N 2014/53/ЄС про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку радіообладнання, що скасовує Директиву N 1999/5/ЄС

IIкв.

2016р.

Адміністрація Держспецзв'язку

НКРЗІ (за згодою)

У стадії виконання

Адміністрація Держспецзв'язку: створено робочу групу з підготовки Технічного регламенту (наказ Адміністрації Держспецзв'язку від 03.06.2015 № 303), у рамках роботи якої підготовлено робочу версію технічного регламенту та готується до оприлюднення офіційний переклад директиви 2014/53/ЄС.

123

Забезпечення можливості перенесення абонентських номерів (Mobile Number Portability)

затвердження рішення НКРЗІ "Про затвердження Положення про надання послуг з перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів"

IVкв.

2015р.

НКРЗІ (за згодою)

Мін'юст

Мінеконом-розвитку

Виконано

НКРЗІ: прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 251 «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг». Рішеннями НКРЗІ від 31.07.2015 № 394 та № 395 затверджено Порядок надання послуг із перенесення абонентських номерів та зміни до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг.

 

124

Виключення з переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, радіотехнічного об'єкта (цифрових радіорелейних станцій, базових станцій систем стільникового зв'язку)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 808"

- " -

Адміністрація
Держспецзв'язку
Мінприроди

Виконано

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України
від 30.12.2015 № 1160 «Про внесення зміни
до пункту 26 переліку видів діяльності та об’єктів,
що становлять підвищену екологічну небезпеку»

 

125

Спрощення процедур та скасування дозвільних документів у сфері використання радіочастотного ресурсу

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

- " -

НКРЗІ (за згодою)
Адміністрація Держспецзв'язку
Генеральний штаб Збройних Сил

У стадії виконання

НКРЗІ: спільно з ДП «Український державний центр радіочастот» проводиться робота щодо виконання завдання.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №1232-р затверджено План заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (далі-План).

На виконання пункту 1 Плану НКРЗІ утворено робочу групу основним завданням, якої є сприяння реалізації Плану заходів, підсумком виконання якого має стати створення умов учасникам ринку для розвитку в країні нових технологій та видача на конкретній основі права на користування радіочастотним ресурсом України із використанням радіо технології LTE.

При цьому, відповідно до пункту 8 Плану на підставі висновків та пропозицій, отриманих за результатами виконання науково-дослідної роботи з терміном виконання лютий 2017 року Адміністрація Держспецзв'язку, НКРЗІ (за згодою) та іншим заінтересованим державним органам необхідно підготувати та внести на розгляд Уряду проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших законодавчих актів.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на ІІ квартал 2017 року. 

126

Установлення для суб'єктів господарювання, які мають намір провадити (провадять) діяльність у сфері телекомунікацій, порядку доступу та використання об'єктів інфраструктури для розвитку телекомунікаційної мережі загального користування України з метою задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послуг

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж"

IVкв.

2016р.

НКРЗІ (за згодою)

Адміністрація Держспецзв'язку
Мінінфраструктури
Антимонопольний комітет

Мінрегіон

Міненерговугілля
Держархбуд-інспекція
НКРЕКП                   (за згодою)

У стадії виконання

НКРЗІ: проект Закону України «Про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж» в установленому порядку направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Адміністрація Держспецзв'язку: станом на 08.10.2015 проводиться аналіз кращих практик іноземного досвіду.

127

Оптимізація заходів державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій шляхом скасування повноважень контролюючого органу щодо проведення планових перевірок

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону щодо скасування повноважень контролюючого органу щодо проведення планових перевірок операторів телекомунікацій

IIкв.

2015р.

НКРЗІ (за згодою)

Мінеконом-розвитку

Виконано за рахунок іншого законопроекту.

У Верховній Раді України за реєстр. № 3549-1 від 11.12.2015 зареєстровано проект Закону України «Про електронні комунікації», а також за реєстр. № 3643-3645 від 14.12.2015 – проекти законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо електронних комунікацій)», «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо електронних комунікацій), «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо електронних комунікацій)» (далі – законопроекти).

Законопроекти передбачають реформування галузі електронних комунікацій  відповідно до европейских стандартів та забезпечують виконання Україною зобов’язань у вказаній сфері, визначених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським  Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Зокрема, законопроектами закладено засади зниження потенційно можливого тиску зі сторони держави на суб’єктів господарювання шляхом удосконалення контролю (нагляду) у сфері електронних комунікацій, у тому числі скасування планових перевірок.

НКРЗІ рішенням від 22.12.2015 №675 затвердила висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття вказаних законопроектів і листом від 22.12.2015 № 01-7849/131 направила його до Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку.

З метою своєчасного розгляду законопроектів, враховуючи їх актуальність, НКРЗІ своїм листом від 22.12.2015 № 01-7892/18 звернулось до Президента України з проханням визначити ці законопроекти невідкладними.

 

128

Удосконалення процедур здійснення заходів з радіочастотного моніторингу радіоелектронних засобів, а саме запровадження процедури, відповідно до якої моніторинг може проводитися:
за рахунок надходжень, які щомісяця сплачуються користувачами радіочастотних ресурсів до державного бюджету як рента за користування радіочастотним ресурсом на замовлення і за рахунок операторів телекомунікацій шляхом прозорого визначення мінімально необхідної кількості радіоелектронних засобів, обов'язкових для радіочастотного моніторингу з боку усіх операторів телекомунікацій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"


внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗІ від 16 липня 2009 р. № 1599 (щодо усунення безумовного обов'язку операторів телекомунікацій оплачувати радіочастотний моніторинг для всіх радіоелектронних засобів таких користувачів)

IVкв.

2015р.

НКРЗІ (за згодою)

Адміністрація Держспецзв'язку

Не виконано.

НКРЗІ: розроблено проект Закону України «Про електронні комунікації», яким, зокрема, передбачено внесення відповідних змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Адміністрація Держспецзв'язку: станом на 08.10.2015 проводяться консультації з учасниками ринку телекомунікацій та вивчення іноземного досвіду.

 

 

129

Спрощення процедур доступу до кабельної каналізації електрозв'язку

внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, затверджених рішенням НКРЗІ від 23 серпня 2012 р. N 428

IIкв.

2015р.

НКРЗІ (за згодою)

Не виконано

НКРЗІ: НКРЗІ від 02.06.2015 за № 287 схвалено проект рішення «Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку». Проект проходить відповідне погодження.

НКРЗІ листом від 15.12.2015 №01-7683/093 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням продовжити строк виконання пункту 129 Плану до кінця І кварталу 2016.

Листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 21.12.2015 № 20268/62/1-15 передбачено ДРС вжити спільних з НКРЗІ (скликання) заходів щодо прискорення підготовки проекту акта.

За результатами спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на І квартал 2016 року.

 

130

Установлення вимоги щодо використання орендної ставки у розмірі 40 відсотків у разі експлуатації об'єктів нерухомості для розміщення офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету, а також 10 відсотків у разі експлуатування об'єктів нерухомості Фондом державного майна для розміщення технологічного обладнання, антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету

розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786"

IIкв.

2015р

Мінеконом-розвитку
Фонд державного майна

Не виконано

Мінекономрозвитку: Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу” погоджено з усіма ЦОВВ, крім Мінфіну, на лист якого надано додаткове фінансово-економічне обгрунтування. Також проект направлено до Мінюсту листом від 08.12.2015   № 3623-09/41103-03.

За результатом спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на І квартал 2016 року.

 

131

Спрощення процедури проведення натурних випробувань щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (а саме визначення права оператора мобільного зв'язку самостійно проводити натурні випробування, а в разі недосягнення згоди між операторами щодо результатів вимірів - можливості залучення Українського державного центру радіочастот)

внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 26 липня 2007 р.           № 854

.- " -

 

НКРЗІ (за згодою)

Не виконано.

НКРЗІ: рішенням НКРЗІ від 14.07.2015 № 359 прийнято за основу проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації», яке оприлюднено на веб-порталі для громадського обговорення.

Доопрацьований проект рішення НКРЗІ схвалений на засіданні НКРЗІ 29.12.2015 рішення за № 689 та в установленому порядку надісланий на погодження до Антимонопольного комітету України та ДРС. У зв’язку з цим,, НКРЗІ листом від 29.12.2015 №02-8064/104 звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням продовжити строк виконання цього пункту Плану заходів до кінця І кварталу 2016 року.

За результатом спільного обговорення, яке проведено 05.01.2015 в рамках координації дій щодо виконання зазначеного завдання, узгоджена позиція в частині коригування строків виконання на І квартал 2016 року.

 

               

 

 

 

Читайте також:

Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів