Рішення від 30 квітня 2014 року № 29  Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» - Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
неділя | 22.04.2018
Регуляторна політика Актуальна інформація

Рішення від 30 квітня 2014 року № 29 Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

12.05.2014
Поділитись:
twitter facebook В Контакте

На підставі звернень суб’єктів господарювання та керуючись вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва прийнято Рішення № 29 від 30.04.2014 «Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 № 429 «Про затвердження Положення про морські екологічні інспекції» з метою виключення з його редакції положень, які надають морським екологічним інспекціям право виконувати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу властивостей вод ізольованого баласту


 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 30 квітня 2014 року № 29

Про необхідність усунення Міністерством екології та природних ресурсів України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон) та на підставі звернень (далі – Звернення) Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва здійснила експертизу наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 № 429 (далі – Наказ № 429), яким затверджено, зокрема, Положення про морські екологічні інспекції (далі – Положення), зареєстрованого Міністерством юстиції України 25.11.2011 за № 1348/20086, та встановила наступне.

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (далі – Конвенція МАРПОЛ 73/78) поділяє баласт на чистий, забруднений та ізольований.

Виходячи з положень Конвенції МАРПОЛ 73/78, під «ізольованим баластом» розуміється «баластна вода, прийнята в танк, який повністю відокремлений від вантажної та паливної систем та призначена для постійного перевезення баласту або для перевезення баласту та вантажів, які не є нафтою або отруйними речовинами, які визначені в Додатках до цієї Конвенції».

Крім того, Конвенція МАРПОЛ 73/78 визначає, що чистий та ізольований баласт не підлягають контролю, а його скид в будь-яких районах не заборонений.

Разом з цим, виходячи з інформації, викладеної у вищезазначених зверненнях громадськості, кожне судно, яке проходить Боспорську протоколу (Туреччину) та прямує до портів Чорноморського басейну для здійснення вантажних операцій, здійснює заміну ізольованого баласту у Чорному морі, про що капітан робить відмітку у судновому журналі, а старший механік судна заповнює спеціальну форму про заміну баласту. У цій формі, серед іншого, зазначаються координати точки, де відбувалася заміна ізольованого баласту.

Отже, ізольований баласт судно приймає у відкритому морі і ця вода є екологічно чистою в порівнянні з показниками води в акваторії морських портів України. Ізольований судновий баласт закачується у баластні суднові танки, які спеціально призначені для цієї операції і не використовуються в інших цілях.

В той же час, відповідно до підпункту 6.9. пункту 6 Положення Держекоінспекція для виконання покладених на неї завдань має право, серед іншого виконувати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу і властивостей викидів стаціонарних та пересувних джерел забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, вод (поверхневих, морських, лляльних, зворотних та баластних, у тому числі ізольований баласт), вимірювання показників складу та властивостей підземних вод у пробах із спостережувальних свердловин на об'єктах, що обстежуються, та вимірювання екологічних показників нафтопродуктів (бензину автомобільного та дизельного палива), які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі суб'єктами господарювання.

Таке виділення ізольованого баласту в окрему процедуру аналізу баластних вод, а також наявність у наказі Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.1999, № 204 «Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць» положень, що зобов`язують капітана судна подавати суднову екологічну декларацію, зміст якої наділяє екоінспектора правом заборонити відкачку баластної води, суперечить міжнародному та національному законодавству, а також політиці Уряду, спрямованої на дерегуляцію господарської діяльності.

Отже, наявність в редакції Положення вищезазначеної норми порушує вимоги статті 5 Закону, відповідно до якої, складовими забезпечення здійснення державної регуляторної політики є, зокрема, недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти, а також викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Крім того, дія зазначених положень Порядку не узгоджується з такими обов’язковими принципами державної регуляторної політики, передбаченими статтею 4 Закону, як:

адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;  

збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Керуючись вимогами статті 27 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

вирішила:

запропонувати Міністерству екології та природних ресурсів України внести зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 № 429 «Про затвердження Положення про морські екологічні інспекції» з метою виключення з його редакції положень, які надають морським екологічним інспекціям право виконувати відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу властивостей вод ізольованого баласту.

 

Рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у порядку, визначеному статтею 28 Закону, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Виконання цього рішення передбачає підготовку проекту акта про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 № 429 «Про затвердження Положення про морські екологічні інспекції» та подання у встановленому Законом порядку на погодження до уповноваженого органу не пізніш як за п`ять робочих днів до закінчення строку його виконання.

У разі невиконання рішення уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики або не оскарження цього рішення органом виконавчої влади протягом встановленого в Законі строку, дія регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення, зупиняється наступного дня з дня закінчення строку виконання такого рішення.

Подання скарги щодо рішення уповноваженого органу не зупиняє дії цього рішення.

 

Т. в. о. Голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва                                                                          

                            

 

                           О. Ю. Потімков

 

 


Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів