Якими повинні бути тарифи на санітарно-епідемічні послуги? - Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
вівторок | 19.06.2018
Державна регуляторна служба інформує

Якими повинні бути тарифи на санітарно-епідемічні послуги?

11.02.2014
Поділитись:
twitter facebook В Контакте

Держпідприємництво виносить на обговорення проект постанови


На опрацюванні в Держпідприємництві знаходиться проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. № 1351», поданий на розгляд та погодження Державною санітарно-епідеміологічною службою України.

Проектом запропоновано оновити прейскуранти на роботи та послуги у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Проаналізувавши зміни, фахівцями відомства встановлено, що тарифи на платні послуги у даній сфері передбачається значно підвищити у порівнянні з діючими (причому в окремих випадках у 10-15 разів).

Так, наприклад, розробником за виділення ентеровірусів, аденовірусів з об’єктів середовища життєдіяльності людини на культурі клітин з негативним результатом передбачається встановити ціну в розмірі 1494,93 грн., а з позитивним результатом – в розмірі 2647,95 грн. (на сьогодні, вартість цих послуг становить 109,25 грн. та 242,04 грн. відповідно).

Вартість бактеріологічних та вірусологічних досліджень біологічного матеріалу та проб з об’єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції нейтралізації планують збільшити в 9 разів (з 160,76 грн. до 1444,11 грн.).

Індикація вірусів грипу та інших вірусів респіраторної групи, на думку розробника, повинна коштувати 2549,67 грн., хоча на сьогодні ціна даної послуги становить 476,76 грн.

 

Держпідприємництво просить усіх зацікавлених сторін проаналізувати запропоновані зміни та в найкоротший термін надати обґрунтовані зауваження і пропозиції до проекту постанови.

 

 

Проект

 

                                                 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

П О С Т А Н О В А


від ______________2013 р. №___________


Київ
 

          Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України                        від 27 серпня 2003 р. №1351

 

               Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:  

            Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня               2003 р. №1351 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 35,         ст. 1893;  2006 р., № 20, ст. 1465;  2007р., № 79, ст. 2953), зміни, що додаються.

 

 

 

             Прем'єр-міністр України                                                       М.Я.Азаров                              

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від  ____________2013 р. №_____

 

 

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

 від 27 серпня 2003 року №1351

 

      1. У назві та тексті постанови та у назві Тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги,  що виконуються і  надаються  за плату  установами та   закладами   державної санітарно-епідеміологічної служби, затверджених цією постановою, слова «установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» замінити словами «у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення».

      2. Унести такі зміни до Тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та   закладами   державної санітарно-епідеміологічної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 року:    

 

Найменування робіт (послуг)

Ціна (без урахування податку на додану вартість), гривень
Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні та молекулярно-генетичні дослідження

15.

Визначення наявності ботулінічного токсину в реакції нейтралізації на білих мишах

312,30

за одне дослідження

20.

Бактеріологічні та вірусологічні дослідження: 1) біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації 2) біологічного та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції аглютинації

56,75

 

 

 

 

 

123,99

за одне дослідження

 

 

 

 

 

за одне дослідження

21.

Виявлення: 1) збудника сибірки в об'єктах середовища одного об'єкта життєдіяльності людини ґрунт, сировина тваринного походження тощо) 2) лептоспір у воді водоймищ господарсько-питного та культурно-побутового водокористування 3) збудників природно-осередкових інфекцій в об'єктах середовища життєдіяльності людини туляремії, лістеріозу, єрезіпелоїду і ієрсиніозів) в польовому матеріалі                

 

386,99

 

 

 

381,91

 

 

149,15

за одне дослідження

 

 

 

 

за одне дослідження

 

 

за дослідження одного показника      

22.

Бактеріологічні або за одне дослідження вірусологічні дослідження         біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції зв'язування комплементу

229,09

за одне дослідження

23.

Бактеріологічні дослідження із застосуванням реакції мікроаглютинації лептоспір

223,22

за одне дослідження

24.

Бактеріологічні або вірусологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням імунофлуоресцентної мікроскопії

54,47

за одне дослідження

25.

Контроль за якістю поживних середовищ методом:   титраційним

 

якісним                    

 

 

 

90,19

 

63,42

    за один тест-штам або одну суміш штамів    -"-

26.

Виділення 1) ентеровірусів, аденовірусів з об'єктів середовища життєдіяльності людини на культурі клітин з негативним результатом 2) ентеровірусів, аденовірусів з об'єктів середовища життєдіяльності людини на культурі клітин з позитивним результатом   

 

1494,93

 

 

 

2647,95

за одне дослідження одного виду вірусу

в одному об'єкті  

 

 

за одне дослідження одного виду вірусу

в одному об'єкті  

27.

Індикація вірусів грипу та інших вірусів респіраторної групи

2549,67

за десять досліджень

28.

Бактеріологічні та вірусологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції нейтралізації                 

1444,11

за одне дослідження

29.

Визначення активності дезінфекційних засобів методом тест-об'єктів щодо тест-штамів вірусів і бактерій

476,60

за одне дослідження з одним тест-штамом однієї концентрації за строк однієї експозиції

 

30.

Вірусологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із      застосуванням: 1) реакції гальмування аглютинації              

 

 

 

114,56

 

 

 

 

за одне дослідження

31.

Бактеріологічні, вірусологічні або паразитологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням імуноферментного аналізу                       

41,26

за одне дослідження

32.

Видова діагностика комах, що мають епідемічне значення синантропні мухи, кровоссальні комари, кліщі та компоненти гнусу)

16,18

за одне дослідження одного екземпляра 

33.

Визначення:   1) яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист кишкових найпростіших у городині, садовині за методами Романенка, Філоненко   2) яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист патогенних найпростіших у воді питній, плавальних басейнів, відкритих  водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді за методами Романенка, Новосільцева, Падченка, Філоненко   3) яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових патогенних найпростіших, личинок гельмінтів в осаді стічних вод, кеці, мулі, твердій  фракції сільсько-господарських стоків, ґрунті, піску і твердих побутових відходах за методами Романенка, Падченка або Філоненко

 

39,54

 

 

 

70,18

 

 

 

 

 

 

61,37

 

за одне дослідження однієї проби

 

 

за одне дослідження однієї проби

 

 

 

 

 

за одне дослідження однієї проби

34.

Виявлення: 1) пухопероїдів у пусі, пір'ях і вовні 2) демодекоїдних кліщів

 

27,07

14,01

 

за одне дослідження

 

за одне дослідження

35.

Дослідження побутового пороху на наявність алергенних та інших кліщів

71,54

за одне дослідження

36.

Виявлення шкідників у запасах харчових продуктів (сухофрукти,зернобобові, борошно та крупи)

18,28

за одне дослідження

37.

Дослідження: 1) риби, рибопродуктів, ракоподібних та молюсків на личинки гельмінтів, найпростіших, конеподів та інших паразитів риб,небезпечних для здоров'я людини 2) м'яса та м'ясопродуктів на личинки гельмінтів 3) пилу, змивів з поверхні предметів довкілля на яйця гельмінтів, цисти та ооцисти найпростіших

 

39,16

 

 

 

32,26

 

36,06

 

за одне дослідження

 

 

 

 

за одне дослідження

 

за одне дослідження

38.

Дослідження біоматеріалу: фекалій на яйця, личинки,фрагменти гельмінтів методами збагачення, Бермана і товстого мазка за Като   дуоденального вмісту на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів та найпростіші   сечі на гельмінти та їх яйця і личинки   харкотиння на яйця, личинки,фрагменти гельмінтів та найпростіші

 

18,36

 

 

 

23,27

 

 

24,58

 

24,30

 

за одне дослідження

 

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

за одне дослідження

39.

Дослідження: 1) періанального зскрібка на яйця гельмінтів 2) фекалій на патогенні кишкові найпростіші

 

4,65

 

35,94

 

 

за одне дослідження

 

за одне дослідження

40.

Обстеження партії товару на наявність членистоногих

80,06

за одне дослідження

41.

Паразитологічне дослідження кровоссальних членистоногих на зараженість мікрофіляріями

14,28

за одне дослідження

42.

Дослідження крові на плазмодії малярії та інші паразити крові з фарбуванням

41,47

за одне дослідження

43

Визначення чутливості синантропних комах до інсектицидних засобів

140,80

за одне дослідження одного виду до одного інсектициду

Дезінфекційні  засоби

Вода питна, водойм і стічна

51.

Визначення фотоколориметричним методом: каламутності кольоровості нітратів нітритів

 

22,81

22,81

38,13

33,94

 

за одне дослідження

за одне дослідження

за одне дослідження

за одне дослідження

54.

Визначення вмісту: 2) жорсткості (загальної, постійної та усувної) титрометричним методом 5) кальцію титрометричним методом

 

 

22,03

28,72

 

 

за одне дослідження

за одне дослідження

55.

Визначення титрометричним методом: лужності

13,71

за одне дослідження

56.

Визначення вмісту: 1) нафтопродуктів  гравіметричним методом 2) суми солей і сухого залишку гравіметричним методом 3) окислюваності  титрометричним методом 4) поліфосфатів  фотометричним методом 7) синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним  методом 8) сульфатів турбідиметричним| методом

 

201,94

60,36

 

35,00

77,47

68,18

 

66,06

 

за одне дослідження

 за одне дослідження

 

за одне дослідження 

за одне дослідження

 за одне дослідження

 

за одне дослідження

57.

|Визначення вмісту фенолів  методом: фотометричним 

115,75

за одне дослідження

58.

Визначення вмісту фтору фотометричним методом

52,26

за одне дослідження

59.

Визначення вмісту |титрометричним методом: | хлоридів  хлору залишкового

 

24,95

21,80

 

за одне дослідження

за одне дослідження

60.

Визначення вмісту: 1) ціанідів фотометричним  методом

 

102,91

 

за одне дослідження

61.

Визначення вмісту формальдегіду методом:  фотометричним

 

70,44

 

за одне дослідження

62.

Визначення вмісту: 3) барію титрометричним  методом    4) міді, кадмію, свинцю і цинку полярографічним  методом   5) алюмінію фотометричним  методом   6) молібдену фотометричним  методом   7) заліза фотометричним методом   9) марганцю фотометричним методом   10) міді фотометричним  методом   11) нікелю фотометричним  методом|   12) хрому фотометричним  методом    15) миш'яку фотометричним методом   17) миш'яку, кадмію, міді, свинцю, цинку і ртуті  методом інверсійної вольт-амперметрії    18) магнію розрахунковим  методом

 

97,00

 

117,10

 

 

69,66

 

137,13

 

41,69

 

87,43

 

70,59

 

95,74

 

117,24

 

71,82

 

89,47

 

 

7,23

 

за одне дослідження

 

за дослідження одного показника

 

за одне дослідження

 

за одне дослідження

 

за одне дослідження

 

за одне дослідження

 

за одне дослідження

 

за одне дослідження

 

за одне дослідження

 

за одне дослідження

 

за дослідження одного показника

 

за одне дослідження

65.

Визначення: 1) запаху органолептичним  методом 2) присмаку органолептичним методом

 

6,85

6,85

 

за одне дослідження

Вода дистильована

66.

Визначення вмісту: 1) речовин, що відновлюють перманганат калію, колориметричним методом  2) сульфатів колориметричним | методом

 

 

29,91

 

28,04

 

 

за одне дослідження

 

68.

Визначення кількості: 2) хлоридів колориметричним методом   3) алюмінію колориметричним  методом   4) залишку після випарювання |гравіметричним методом   5)  аміаку       нітратів       заліза       міді       свинцю       цинку

колориметричним методом

 

30,05

 

38,64

 

35,23

 

 

27,15

26,32

25,97

26,02

25,92

25,93

за одне дослідження

 

 

 

 

за одне дослідження

 

 

 

 

одного показника

Ґрунт

Харчові продукти

Алкогольні напої

86.

Визначення вмісту: 8) мікотоксинів (афлатоксин В1, афлатоксинМ1,  зеаралінон, дезоксиніва-леол і патулін) методом тонкошарової хроматографії

 

 

193,08

 

 

дослідження одного показника

  Повітря, в тому числі робочої зони, атмосферне, закритих приміщень

132.

Визначення вмісту водню фтористого методом: фотометричним

110,07

за одне дослідження

133.

Визначення вмісту: 1) водню хлористого фотометричним методом   3) вуглецю діоксиду електрохімічним методом

 

85,75

 

25,21

за одне дослідження

136

Визначення вуглецю чотирихлористого методом:   фотометричним

 

 

103,29

за одне дослідження

141

Визначення вмісту дихлоретану методом: фотометричним

93,67

за одне дослідження

144

Визначення вмісту епіхлоргідрину методом: фотометричним 

84,89

за одне дослідження

148.

Визначення вмісту етилену оксиду фотометричним методом 

95,19

за одне дослідження

149.

Визначення вмісту етилцелозольву методом:   фотометричним

76,97

за одне дослідження

150.

Визначення вмісту: 2) їдких лугів фотометричним методом   5) каніфолі фотометричним  методом

 

86,82

 

104,62

за одне дослідження

151.

Визначення вмісту капролактаму методом:                      

фотометричним

88,08

за одне дослідження

154.

Визначення вмісту кислоти:  3) борної фотометричним методом   5) мурашиної фотометричним  методом   7) оцтової фотометричним  методом   8) сірчаної фотометричним  методом

 

91,29

 

91,60

 

70,46

 

100,40

 

 

 

 

за одне дослідження

155.

Визначення вмісту: 6) метилакрилату фотометричним методом

 

118,10

за одне дослідження

157.

Визначення вмісту: 2) мінерального масла фотометричним методом       7) нафталіну фотометричним  методом   8) озону фотометричним методом   10) пилу гравіметричним методом

 

78,40

 

79,10

 

94,55

 

54,95

за одне дослідження

159.

Визначення вмісту:

 2) сажі фотометричним методом

 

52,65

за одне дослідження

 

 

 

Пестициди

200.

Визначення залишкової кількостіпестицидів у харчових продуктахта об'єктах навколишнього природного середовища: 1) амітразу методом тонкошарової хроматографії   2) похідних ацетанілідів методом тонкошарової  хроматографії   5) ацетохлору (аценіту, харнесу, трофі та ацеталу) методом тонкошарової хроматографії   6) бенсултапу методом тонкошарової хроматографії    7) бентазону методом тонкошарової хроматографії   8) бромистого метилу методом тонкошарової хроматографії   9) бромпропілату методом  тонкошарової хроматографії   11) гліфосату методом тонкошарової хроматографії   12) дазомету методом тонкошарової хроматографії   18) інсегару (феноксикарбу) методом тонкошарової хроматографії   19) похідних карбамінової кислоти методом тонкошарової хроматографії   20) карбоксину методом тонкошарової хроматографії   23) ленацилу методом тонкошарової хроматографії   24) лінурону методом тонкошарової хроматографії   25) маврику методом тонкошарової хроматографії   27) максиму (флудіоксонілу) методом тонкошарової хроматографії   29) матчу (люфенурону) методом тонкошарової  хроматографії   31) 2М-4Х методом тонкошарової хроматографії   34) похідних неонікотиноїдів методом тонкошарової хроматографії   38) синтетичних піретроїдів методом тонкошарової  хроматографії   40) піридату методом тонкошарової хроматографії   43) пропанілу методом тонкошарової хроматографії   44) пропаргіту методом тонкошарової хроматографії   45) ридомілу (металаксилу) методом тонкошарової  хроматографії   47) ровралю методом тонкошарової хроматографії   50) похідних сим-триазинів методом тонкошарової  хроматографії   53) тарги методом тонкошарової хроматографії          56) тіофанат-метилу методом тонкошарової хроматографії   57) похідних триазолів методом тонкошарової хроматографії   69) фосфорорганічних пестицидів методом тонкошарової  хроматографії   71) хлорорганічних пестицидів|методом тонкошарової  хроматографії

 

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

 

247,83

 

247,83

 

247,83

 

 

177,81

 

 

251,14

 

 

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

   за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

за одне дослідження

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

Визначення інших хімічних речовин

207.

Визначення в рідкому модельному середовищі вмісту: 3) цинку      нікелю      кадмію      кобальту      міді методом тонкошарової хроматографії   9) капролактаму методом тонкошарової хроматографії   11) формальдегіду  фотометричним методом

 

 

48,00

49,76

52,94

50,21

48,04

 

58,41

 

 

54,20

 

 

за  дослідження

 

одного показника

 

 

за одне дослідження

 

 

за одне дослідження

 

Фізичні та радіологічні показники

230.

Визначення радіаційної ситуації, підготовка та обґрунтування протирадіаційних заходів на радіаційно небезпечному об'єкті

399,72

за одне дослідження

231.

Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних і штучних радіонуклідів в об'єкті природного середовища: з використанням гамма-спектрометрів   з використанням гамма-радіометрів типу РУГ-91М або його аналогів

 

 

309,61

 

 

 

70,61

 

 

 

за одне дослідження

232.

Визначення питомої активності радіонуклідів у продуктах харчування: цезію-137 з використанням гамма-спектрометрів   цезію-137 з використанням гамма-радіометрів типу РУГ-91 або його аналогів   стронцію-90 з використанням бета-спектрометрів

 

 

112,58

 

 

70,61

 

 

155,74

 

за одне дослідження

233.

Визначення радіонуклідного складу та питомої активності: 1) природних і штучних радіонуклідів в одній пробі води методом спектрометричного аналізу 2) радіонуклідів у продуктах харчування та воді радіохімічним методом 3) радіонуклідів у ґрунті та рослинності радіохімічним методом

 

 

190,95

 

 

469,42

 

443,04

 

за одне дослідження

234.

Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання в одній точці

10,41

за одне дослідження

235.

Вимірювання рівня поверхневого забруднення: 1) бета-випромінювальними радіонуклідами 2) альфа-випромінювальними радіонуклідами в одній точці

 

19,54

19,93

за одне дослідження

236.

Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі приміщень в одній точці

117,62

за одне дослідження

237.

Вимірювання дози: 1) зовнішнього опромінення людини   2) внутрішнього опромінення людини

 

101,41

 

81,54

 

за одне дослідження

238.

Підготовка санітарного паспорта на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

97,30

за один документ

239

Підготовка паспорта радіаційної якості та радіаційного сертифіката

48,65

за один документ

Різне

240.

Санітарно-епідеміологічна оцінка проектів будівництва, проекту розширення, реконструкції або модернізації об'єктів

6,60

за одну сторінку

241.

Визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесу з метою атестації робочих місць (без урахування вартості досліджень вимірювань)

30,93

за одне робоче місце

244.

Видача висновку  державної санітарно-епідеміологічної  експертизи

200

за один висновок

245

Розгляд і оформлення  документів: 1) на роботу з біологічними агентами  різних груп патогенності 2) на перевезення  біологічного матеріалу, що містить або може містити  біологічні патогенні агенти

 

341,75

 

44,62

 

за один документ

 

 

 


Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів