Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від  28 листопада 2013 року - Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
Представництва Служби у регіонах
понеділок | 20.08.2018
Експертно-апеляційна рада > Рішення

Інформація про результати засідання експертно-апеляційної ради від 28 листопада 2013 року

28.11.2013
Поділитись:
twitter facebook В Контакте

ЕКСПЕРТНО-АПЕЛЯЦІЙНА РАДА ПРИ ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

В И Т Я Г  З   П Р О Т О К О ЛУ  № 14-13

Засідання Експертно-апеляційної ради при Державній службі України

з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

 

 

 

    від 28 листопада 2013 року

 

 

Головуючий: Бродський М. Ю.

 

Присутні: члени експертно-апеляційної ради при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва: Потімков О. Ю., Міхайліді П. М., Савченко М. І., Андреєв В. М., Андрєєв О. В., Антонюк А. С., Балін В. А., Биковець В. М., Буніна С. С., Вакуленко В. М., Вакуловський О. Б., Гостєва Н. В., Дзісяк О. П., Донченко Т. М., Дударчук В. В., Іванченко О. Б., Котяй В. Ф., Кропивний О. О., Папіровий Ю. М., Параниця С. П., Пачесюк С. Н., Передерій В. В., Платкевич Б. С., Сердюк В. Г., Шабовта С. Б., Шевченко С. В.

 

І.

(1)

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті…

6

ІІ.

(4)

Міністерство екології та природних ресурсів України……………...

1

ІІІ.

(5)

Міністерство доходів і зборів України……….…………..…………

1

ІV.

(8)

Міністерство охорони здоров’я України……………………………..

4

V.

(16)

Організаційні питання…………………………………………………

1

 

Всього-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

13

 

 

 

І. (1) Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

 

1.1. Перенести розгляд скарги ФОП Кустинець В. І. щодо підстав прийняття Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті наказу від 22.10.2013 № 839 в частині анулювання ліцензії серії АА № 784973 від 09.10.2012 з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автобусами.

1.2. Відмовити у задоволенні скарги ФОП Кайдась І. М. щодо підстав прийняття Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті наказу від 15.10.2013 № 827 в частині анулювання ліцензії серії АВ № 531547 від 22.04.2010 з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами.

 

 

1.3. Перенести розгляд скарги ФОП Миць О. В. щодо підстав прийняття Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті наказу від 15.10.2013 № 827 в частині анулювання ліцензії серії АГ № 589563 від 27.04.2011 з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами.

1.4. Задовольнити скаргу ВАТ "Восток" щодо підстав прийняття Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті наказу від 22.10.2013 № 839 в частині анулювання ліцензії серії АВ № 616922 від 15.04.2012 з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автобусами, внутрішніх та міжнародних перевезень небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.

1.5. Перенести розгляд скарги ТОВ "ТЕС-Інвестсервіс" щодо підстав прийняття Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті наказу від 30.10.2013 № 859 в частині анулювання ліцензії серії АВ № 553011 від 10.03.2011 з перевезень вантажів залізничним транспортом.

1.6. Перенести розгляд скарги ТОВ "ІЛЛІЧІВСЬКАВТОТРАНС" щодо підстав прийняття Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті наказу від 22.10.2013 № 839 в частині анулювання ліцензії серії АГ № 588981 від 11.05.2011 з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автобусами.

 

ІІ. (4) Міністерство екології та природних ресурсів України

 

4.1. Задовольнити скаргу ТОВ "ІМПЕРІАЛ ЕКСПО ТРЕЙД КОНСТРУКЦІЯ" щодо підстав прийняття Міністерством екології та природних ресурсів України наказу від 05.11.2013 № 449 в частині анулювання ліцензії серії АЕ № 199289 від 27.03.2013 на операції зі збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (відходів полімерних, відходів гумових, у тому числі зношених шин).

 

ІІІ. (5) Міністерство доходів і зборів України

 

5.1. Задовольнити скаргу ТОВ "Една Груп Україна" щодо підстав прийняття Міністерством доходів і зборів України наказу від 06.09.2013 № 447 в частині анулювання ліцензії серії АВ № 594578 від 23.12.2011 на провадження господарської діяльності з митної брокерської діяльності.

 

ІV. (8) Міністерство охорони здоров’я України

 

8.1. Зняти з розгляду скаргу ПП "Віжн-Плюс" щодо підстав прийняття рішення Ліцензійною комісією Міністерства охорони здоров'я України (протокол від 11.09.2013 № 37) про залишення без розгляду заяви на переоформлення ліцензії серії АД № 064175 від 09.08.2012 на провадження господарської діяльності з медичної практики.

8.2. Зняти з розгляду скаргу ФОП Дак М. М. щодо підстав прийняття наказу Міністерством охорони здоров'я України від 17.10.2013 № 891 про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

8.3. Зняти з розгляду скаргу ФОП Дак О. Б. щодо підстав прийняття наказу Міністерством охорони здоров'я України від 17.10.2013 № 891 про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

8.4. Зняти з розгляду скаргу ФОП Данилюк О. М. щодо підстав прийняття наказу Міністерством охорони здоров'я України від 17.10.2013 № 891 про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

 

V. (16) Організаційні питання

 

16.1. Секретарем експертно-апеляційної ради доведено наступну інформацію:

Відповідно до листа Міністерства охорони здоров’я України від 20.11.2013 № 17/19/2309/36155 органом ліцензування (МОЗ України) з суб’єктам господарювання ФОП Данилюк О. М., ФОП Дак О. Б., ФОП Дак М. М., ПП "Віжн-Плюс" було проведено роз’яснювальну роботу щодо оформлення документів для отримання (переоформлення) ліцензій на право провадження господарської діяльності з медичної практики, після чого суб’єкти господарювання повторно звернулись до МОЗ України та отримали позитивні рішення за результатами розгляду їх заяв (накази МОЗ України від 19.09.2013 № 816, від 14.11.2013 № 975). Ліцензіати підтвердили зазначену інформацію в телефонному режимі.

Департаментом ліцензування та дозвільної системи Держпідприємництва України, а саме: Андрєєвим О. В., Лур’є С. С., Савченком М. І. 22.11.2013 надано методичну допомогу посадовим особам департаменту з питань якості медичної та фармацевтичної допомоги МОЗ України.

 

16.2. На виконання вимог абзацу п’ятого пункту п’ятого Положення про експертно-апеляційну раду при Держпідприємництві України, а саме: проведення аналізу стану ліцензування та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення ліцензування, відділом забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради проведено моніторинг скарг-звернень суб’єктів господарювання щодо підстав прийняття органами ліцензування наказів про анулювання ліцензії.

Аналіз показав, що більшість суб’єктів господарювання не достатньо обізнана з питань ліцензійного законодавства, слабо орієнтуються у Ліцензійних умовах та Порядках контролю, в тому числі не знають про своє право та порядок оскарження наказу про анулювання ліцензії.

З метою підвищення правової захищеності підприємців прийняти рішення рекомендувати Держпідприємництву України звернутися до органів ліцензування з пропозицією:

  1. При підготовці витягу із наказу про анулювання ліцензії зазначати положення частини четвертої та частини п’ятої статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а саме: Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття. Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

2.      Внести зміни до відповідних Порядків контролю в частині визначення в актах, що слугують підставами для анулювання ліцензії та повідомленнях органу ліцензування ліцензіатів щодо анулювання ліцензій зазначеного положення.

 

 

 

Голова                                                                                     

експертно-апеляційної ради                                                 М. Ю. Бродський

 

 

 

Секретар

експертно-апеляційної ради                                                     М. І. Савченко

 

 

Рада 14-13  від 28.11.2013

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

12

 

1.

 

4.

 

5.

 

8.

 

%

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

 

Міністерство екології та природних ресурсів

України

 

 

Міністерство доходів і зборів України

 

 

Міністерство охорони здоров’я  України

 

із них:

6

1

1

4

100

задовольнити

скаргу

3

1

1

1

-

75

відмовити

в задоволенні скарги

1

1

-

-

-

25

перенести

розгляд скарги

4

4

-

-

-

-

зняти

з розгляду скаргу

4

-

-

-

4

-

        %

 

50

8

8

34

100

 

Читайте також:

Регуляторні акти
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
28.11.2016
Перелік проектів регуляторних актів, що надійшли на погодження до ДРС від центральних органів виконавчої влади:
23.11.2016
Читати розділ >>
Архів